Inblick i ordkonst

Nyfiken på ordkonst?
Vill du veta vad ordkonst är och hur du kunde börja jobba med ordkonst? Under en förmiddag ger vi en inblick i ordkonst-undervisningen gällande såväl organisation som innehåll. Samtliga talare har lång erfarenhet inom området.

Tid:
12.10.2023, kl 10.00-11.30

Plats:
På Zoom (länk publiceras ca en vecka före)

Program (länk till inbjudan):

Kl. 10.00 Välkomstord

Kl. 10.10 Organisation, arbetsfält och behov
Monica Martens-Seppelin, rektor, Sydkustens ordkonstskola

Kl. 10.30  Barnlitteraturen i ordkonsten
Mia Österlund, specialforskare i litteraturvetenskap, Åbo Akademi

kl 11.00  Ordkonstlärarens vardag,
Lotta Sanhaie, Ordkonstlärare, Sydkustens ordkonstskola

Kl 11.20 Avslut och framåtpek

Webinariets målgrupp: 
Utbildningsaktörer, tjänstemän och lärare inom konstundervisning 
Kulturarbetare och bibliotekarier
Personal inom grundläggande utbildning och småbarnspedagogik 
Tredje sektorn, föreningar 

Arrangörer:
SKAPA-projektet Ordkonstverksamhet i Svenskfinland – punktinsats för ökad tillgång, samverkan och kvalitet.
Projektet administreras av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi i samarbete med Sydkustens ordkonstskola.  

Anmälning:
Anmäl dig här

Info & frågor:
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi eller sigrid.ducander@abo.fi

Det är gratis att delta. Sprid gärna inbjudan i dina nätverk.  

Varmt välkommen! 

               TIDIGARE KURSER - Arkiv

En timme om poesi

I samarbete med Svenska Akademien skickar SFV boken En bro av poesi till alla svenskspråkiga 6-åringar i Finland i höst. Information om beställningen har skickats ut till alla förskolor i slutet av oktober.

För att få inspiration och idéer hur du kan jobba med boken och med poesi i barngrupp bjuder SFV och Sydkustens ordkonstskola in till En timme om poesi tillsammans med Hanna Lundström, ordkonstlärare, lärare och poet. Under tillfället diskuteras pedagogiken kring poesi i barngrupper och du får tips på hur du skapar lyckade poesistunder. Två likadana tillfällen ordnas, välj det som passar dig bäst.

Onsdag 16.11 klockan 12.30 -13.30
Fredag 18.11 klockan 12.30-13.30

Anmäl dig här

Ett informationsbrev om boken sändes ut till alla förskolor i oktober. I brevet finns tips på tre ordkonstövningar som ger barnen möjlighet att skapa egna dikter. Breven och arbetsbladen hittar du här

Utbildning för blivande ordkonstlärare

Sydkustens ordkonstskola arrangerar i samarbete med CLL vid Åbo Akademi, KulturÖsterbotten och Luckan i Helsingfors en utbildning för blivande ordkonstlärare och övriga intresserade under våren 2021.

Utbildningen är uppbyggd av fyra moduler som går parallellt med varsin grupp i Vasa och Helsingfors samt avslutas med ett gemensamt tillfälle i Tammerfors.

Utbildare: Linda Ahlbäck, Henrika Andersson, Amanda Audas-Kass, Ann-Luise Bertell, Nina Dahl-Tallgren, Ann-Christin Furu, Malin Klingenberg, Annette Kronholm-Cederberg, Annika Sandelin, Åsa Stolpe-Dahlbäck, Ellen Strömberg, Lena Sågfors m.fl.

Utbildningshelheten finansieras av Utbildningsstyrelsen, Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och är därför avgiftsfri. Eventuella kostnader för resor och logi ansvarar deltagarna själva för.

Här finns mera information och länk till anmälan.
 

Moduler och innehåll:


15-16.1.2021
Modul 1: Konstfostran och ordkonst, teori och praktik

Introduktion till utbildningen.
Deltagarna får bekanta sig med ordkonst som konstform. Introduktion i ordkonstundervisningens upplevelsebaserade metoder med tvärkonstnärliga element med avstamp litteratur. Läroplanen i den grundläggande konstundervisningen i ordkonst och olika ingångssätt till läsning, skrivande och berättande utforskas.

Erfarna ordkonstlärare ger exempel på praktiska övningar med impulser från litteratur, saga, samtid och fri fantasi. Deltagarna inspireras till kreativt skapande med språket med barn i olika åldrar och får bekanta sig med Sydkustens ordkonstskolans verksamhet, lärmaterial, projekt och pedagogiska stödmaterial till litteratur.

Program och utbildare i Helsingfors

Program och utbildare i Vasa


12-13.2.2021 
Modul 2: Levande barn- och ungdomslitteratur

En fördjupning i hur barn- och ungdomslitteratur kan användas som utgångspunkt för arbete med barn i olika åldrar. Vi tittar närmare på böckernas, läsandets och berättandets betydelse för bl.a. barns språk- och litteracitetsutveckling. Deltagarna får pröva på allt från babypoesi till meningsskapande boksamtal och bokbearbetning genom olika estetiska lärprocesser. Vi bekantar oss också med modeller för hur olika aktörer kan samverka för att lyfta fram berättelser och berättande i barns och ungas vardag.

Vi gör också en djupdykning i trender i barn- och ungdomslitteraturen. Hur arbeta med bilderböcker i olika åldrar, att läsa och tolka bilden, samspel mellan text och bild, normkritik- och representation i barnlitteratur.

Program och utbildare i Helsingfors

Program och utbildare i Vasa


12-13.3.2021 
Modul 3: Kreativt läsande och skrivande i grupp

Kreativa övningar som lockar fram lusten och glädjen i både läsning och skrivande. Vi levandegör litteraturen genom att bekanta oss med författare och personerna bakom böckerna. Var och hur får författare inspiration och upplägg för karaktärer och intriger? Vilka olika berättartekniker kan användas?

Vi får smakprov och får själva prova på pedagogiska och praktiska metoder och övningar för olika åldersgrupper. Vi går också igenom betydelsen av konstruktiv respons på texter. Vi uppmärksammar barns och ungas skrivutveckling och hur vi som vuxna kan handleda skrivprocesser och respondera texter.

Program och utbildare i Helsingfors

Program och utbildare i Vasa


23-24.4.2021 
Modul 4: Handledning av kreativa processer och pedagogiska färdigheter

Kursen behandlar praktiska situationer i konstundervisning där gruppdynamik och olika inlärningsstilar tas i beaktande. Hur går man till väga för att planera undervisningsinnehållet så att det tangerar alla?

Deltagarna får i en undersökande roll utveckla den egna berättarrösten och sitt eget skrivande. De grundläggande byggstenarna och dramaturgin i en berättelse behandlas. Vi jobbar med bl.a. dramatiskt berättande och kreativa uttryck med avstamp i den egna skrivprocessen och litteraturen.

Program och utbildare i Helsingfors och Tammerfors

Program och utbildare i Vasa och Tammerfors

---

Läs mera om utbildningen och anmäl dig här.