Anmälning av nya elever

Anmälningen av nya elever till ordkonstskolan sker via vår hemsida fr.o.m. 2.5.2022.
Eleverna antas i anmälningsordning och grupperna har ett begränsat antal platser. Elever som deltagit året innan har förtur till platserna under en begränsad tid (våren 2022)
Anmäl dig via Eepos: https://sydkusten.eepos.fi/

Läsåret 2022-2023


Åboland
Höstterminen inleds den 5.9.2022, 12 gånger med paus under höstlovsveckan.
Vårterminen inleds 16.1.2023, 13 gånger med paus under sportlovsveckan.

Nyland
Höstterminen inleds 22.8.2022, 12 gånger med paus under höstlovsveckan.
Vårterminen inleds 16.1.2023,13 gånger med paus under sportlovsveckan.
(OBS! Startdatum kan variera)

Premiumgrupper som träffas på Luckan i Helsingfors eller på distans
Höstterminen inleds 15.8.2022, 14 gånger med paus under höstlovsveckan.
Vårterminen inleds 16.1.2023, 16 gånger med paus under sportlovsveckan.

Regelbunden ordkonstundervisning arrangeras både som grundläggande konstundervisning i ordkonst samt i hobbygrupper.

Allmänt om grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning i ordkonst

Målet med undervisningen i ordkonst som grundläggande konstundervisning är att ge barn och unga som är intresserade av språk, skrivande och läsande en möjlighet att utveckla och fördjupa sitt intresse för ordkonst. Undervisningens mål är att ge eleverna färdigheter att uttrycka sig mångsidigt med ordkonstens medel. Studierna utvecklar tänkandet och inlevelseförmågan, breddar elevernas förmåga att uttrycka sig, hjälper att hitta ett personligt uttryck och stärker elevernas identitet.

Sydkustens ordkonstskola arrangerar grundläggande konstundervisning i ordkonst i allmän lärokurs i Borgå, Helsingfors, Pargas, Sibbo och Åbo.

Under läsåret 2021–2022 inleddes utvecklingsarbetet med att vidareutveckla läroplanen både för allmän och fördjupad lärokurs. Arbetet fortsätter under läsåret 2022–2023 med att förtydliga nivåer, mål, metoder, stoff och bedömning. Läroplansarbetet testas och utvärderas i premiumgrupperna som träffas på Luckan i Helsingfors samt i distansgrupperna. Dessa pilot- eller premiumgrupper har längre termin, tillgång till datorer samt bokcirklar enligt nivå.

 Nivå  
  Tema
 Nivå F, åk 0  
  Förberedande
 Nivå E, åk 1-2  
  Berätta tillsammans
 Nivå D, åk 3-4  
  Skriva brett
 Nivå C, åk 5-6  
  Utveckla och variera
 Nivå B, åk 7-9  
  I samhället
 Nivå A, andra stadiet   Min röst

 

 

 

 

Hobbygrupper i ordkonst

Hobbygrupperna i ordkonst är en inspirerande plats där barn och unga får ge utlopp för sin skaparglädje och hitta sitt eget personliga uttryckssätt. I ordverkstaden får eleven formulera och dela sin värld med hjälp av konsten, får leka med berättelser och texter inom olika spännande genrer samt skapa självständigt och tillsammans med andra.

Hobbygrupper ordnas i Esbo, Kyrkslätt och S:t Karins. Anmäl dig här 

Frielevplatser

Sydkustens ordkonstskola kan erbjuda ett begränsat antal frielevplatser för ett läsår i taget utan deltagaravgift. Skicka in en fritt formulerad ansökan till oss på ordkonst@sydkusten.fi med "Frielev" i ämnesfältet. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. Fyll också i det vanliga anmälningsformuläret för att få plats i en ordkonstgrupp.

Alla elever har en egen sida i Eepos

Ordkonstskolans elevregister finns i elevhanteringsprogrammet Eepos. Alla elever har en egen sida i Eepos där man själv kan följa med sina studier, uppdatera kontaktuppgifter och ha kontakt med läraren samt samla material från sina studier. Där kan man också välja om man vill att elevens namn/bilder får publiceras i samband med ordkonstskolans verksamhet.

Frågor?

Om du har funderingar och frågor kring studierna kan du vända dig till vår pedagogiska planerare Katja von Wendt på adressen katja.von.wendt@sydkusten.fi eller till din egen ordkonstlärare.