Anmälning av nya elever

Anmälningen av nya elever till ordkonstskolan sker via vår hemsida fr.o.m. 2.5.2022.
Eleverna antas i anmälningsordning och grupperna har ett begränsat antal platser. Elever som deltagit året innan har förtur till platserna under en begränsad tid.
Anmäl dig via Eepos: https://sydkusten.eepos.fi/

Återanmälning för tidigare elever

Fortsättningsanmälningen för läsåret 2022-2023 görs under tiden 20-30.4. Anmäl om du vill fortsätta dina studier vid Ordkonstskolan eller vill avsluta dem.

Fortsättningsanmälningen för läsåret 2022-2023 görs via elevhanteringsprogrammet Eepos. Eleverna och vårdnadshavarna får via ett e-postmeddelande till sin egen e-postadress (eller den första e-postadressen ni uppgivit) anvisningar om hur man ska gå till väga när man gör anmälan om fortsatta studier.
Återanmälan gör du via Eepos: https://sydkusten.eepos.fi/

Alla elever har en egen sida i Eepos

Ordkonstskolans elevregister finns i elevhanteringsprogrammet Eepos. Alla elever har en egen sida i Eepos där man själv kan följa med sina studier, uppdatera kontaktuppgifter och ha kontakt med läraren samt samla material från sina studier. Där kan man också välja om man vill att elevens namn/bilder får publiceras i samband med ordkonstskolans verksamhet.

Frågor?

Om du har funderingar och frågor kring studierna kan du vända dig till planerare Katja von Wendt på adressen katja.von.wendt@sydkusten.fi eller till din egen ordkonstlärare.