Läsårsanmälan 2024-2025 öppnad!

Vill du fortsätta skapa ordkonst också nästa läsår? Vår fortsättningsanmälan är nu öppnad. Våra nuvarande elever har förtur till grupperna fram till söndag 28.4. Därefter öppnas anmälan även för nya elever.

Fortsättningsanmälan görs i Eepos. Ta kontakt om ni behöver nya Eepos-koder eller om ni behöver hjälp med anmälan. OBS! Er fortsättningsanmälan har endast registrerats om ni får bekräftelse per e-post! Vi ser fram emot er fortsättningsanmälan! 

Läs var och i vilka grupper vi ordnar undervisning det kommande läsåret 2024-2025

Anmäl dig via Eepos: https://sydkusten.eepos.fi/

Anmälning av nya elever

Anmälningen av nya elever till ordkonstskolan sker via vår hemsida fr.o.m. 29.4.2024.

Anmäl dig via Eepos: https://sydkusten.eepos.fi/

Eleverna antas i anmälningsordning och grupperna har ett begränsat antal platser. Elever som deltagit året innan har förtur till platserna under en begränsad tid (våren 2024)

Läsåret 2024-2025

Grundläggande konstundervisning allmän lärokurs och hobbygrupper

Höstterminen inleds 2.9.2024, 12 gånger med paus under höstlovsveckan.
Vårterminen inleds 13.1.2025, 13 gånger med paus under sportlovsveckan.
(OBS! Startdatum kan variera, exakta tider fastställs i augusti)

Premiumgrupper som träffas på Luckan i Helsingfors eller på distans

Höstterminen inleds 19.8.2024, 14 gånger med paus under höstlovsveckan.
Vårterminen inleds 13.1.2025, 16 gånger med paus under sportlovsveckan.

Regelbunden ordkonstundervisning arrangeras både som grundläggande konstundervisning i ordkonst samt i hobbygrupper.

Allmänt om grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning i ordkonst

Målet med undervisningen i ordkonst som grundläggande konstundervisning är att ge barn och unga som är intresserade av språk, skrivande och läsande en möjlighet att utveckla och fördjupa sitt intresse för ordkonst. Undervisningens mål är att ge eleverna färdigheter att uttrycka sig mångsidigt med ordkonstens medel. Studierna utvecklar tänkandet och inlevelseförmågan, breddar elevernas förmåga att uttrycka sig, hjälper att hitta ett personligt uttryck och stärker elevernas identitet.

Sydkustens ordkonstskola arrangerar grundläggande konstundervisning i ordkonst i allmän lärokurs i Borgå, Helsingfors, Pargas, Sibbo och Åbo.

Under läsåret 2021–2022 inleddes utvecklingsarbetet med att vidareutveckla läroplanen både för allmän och fördjupad lärokurs. Premiumgrupperna som träffas på Luckan i Helsingfors på distans är pilotgrupper för fördjupad lärokurs och har längre terminer, tillgång till datorer samt litteraturkurser enligt nivå utöver den ordinarie undervisningen.

 Nivå  
  Tema
 Nivå F, åk 0  
  Förberedande
 Nivå E, åk 1-2  
  Berätta tillsammans
 Nivå D, åk 3-4  
  Skriva brett
 Nivå C, åk 5-6  
  Utveckla och variera
 Nivå B, åk 7-9  
  I samhället
 Nivå A, andra stadiet   Min röst

 

 


 

Hobbygrupper i ordkonst

Hobbygrupperna i ordkonst är en inspirerande plats där barn och unga får ge utlopp för sin skaparglädje och hitta sitt eget personliga uttryckssätt. I ordverkstaden får eleven formulera och dela sin värld med hjälp av konsten, får leka med berättelser och texter inom olika spännande genrer samt skapa självständigt och tillsammans med andra.

Hobbygrupper ordnas i Esbo, Kyrkslätt och Vanda. Anmäl dig här

Litteraturkurser öppna för alla

Ordkonstskolan arrangerar litteraturkurser för barn och ungdomar. Kurserna är öppna också för elever som inte går i ordkonstskolan. Alla elever i åk 3-4, 5-6, 7-9 och på andra stadiet är varmt välkomna att anmäla sig till våra populära litteraturkurser.

Under kursen läser eleverna och ordkonstläraren åtta böcker (eller färre om man önskar) och samlas sedan på Ode i Helsingfors eller på distans för att diskutera böckerna. Under boksamtalet diskuteras bokens handling, karaktärer, tematik och annat intressant. Fokus ligger också på att kontextualisera böckerna och på skrivandets hantverk.

Anmäl dig här

Deltagaravgifter

Deltagaravgifterna läsåret 2024-2025 varierar beroende på terminslängd, nivå och eventuell extern finansiering. Tyvärr har vi varit tvungna att justera deltagaravgifterna i enlighet med de allmänna kostnadsstegringarna. Deltagaravgiften faktureras en gång per termin, i början av terminen. Grupper som ordnas inom ramen för Finlandsmodellen (t.ex. Esbos Hobbystig) är avgiftsfria.

Grupper med grundläggande konstundervisning har 12 lektioner under höstterminen och 13 under vårterminen. Avgiften för dessa är högst 85 €/termin för 60 minuter långa lektioner och 115 €/termin för 90 minuter långa lektioner. 

Samtliga distansgrupper samt alla grupper som träffas på Luckan i Helsingfors är premiumgrupper. Premiumgrupperna inom grundläggande konstundervisning har 14 lektioner under höstterminen och 16 lektioner under vårterminen samt tillgång till fördjupande litteratursamtal 8 ggr/läsår. Avgiften för premiumgrupperna är 140 €/ termin för 60 minuter långa lektioner och 170 €/termin för 90 minuter långa lektioner. 

Hobbygrupperna har 12 verkstäder under höstterminen och 13 verkstäder under vårterminen. Avgifterna för dessa är högst 50 €/termin för 60 minuter långa lektioner och 80 €/termin för 90 minuter långa lektioner. 

Vi hanterar alla personuppgifter konfidentiellt och använder dem främst för att kunna registrera elevens studiegång, föra statistik och hålla kontakt till hemmet. 

Frielevplatser

Sydkustens ordkonstskola kan erbjuda ett begränsat antal frielevplatser för ett läsår i taget utan deltagaravgift. Skicka in en fritt formulerad ansökan till oss på ordkonst@sydkusten.fi med "Frielev" i ämnesfältet. Du kan skriva ansökan på svenska, finska eller engelska. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. Fyll också i det vanliga anmälningsformuläret för att få plats i en ordkonstgrupp.

Alla elever har en egen sida i Eepos

Ordkonstskolans elevregister finns i elevhanteringsprogrammet Eepos. Alla elever har en egen sida i Eepos där man själv kan följa med sina studier, uppdatera kontaktuppgifter och ha kontakt med läraren samt samla material från sina studier. Där kan man också välja om man vill att elevens namn/bilder får publiceras i samband med ordkonstskolans verksamhet.

Frågor?

Om du har funderingar och frågor kring studierna kan du vända dig till vår pedagogiska planerare Katja von Wendt på adressen katja.von.wendt@sydkusten.fi eller till din egen ordkonstlärare.