Ordkonst för barn under skolåldern

Här har vi samlat fina material på nätet för den som vill rimma och ramsa med små barn.

Ordkonst för de minsta ordnas i form av bland annat babypoesi och rimlek. Tillfällena är avgiftsfria.

Babypoesi är ordkonstgrupper för de allra yngsta barnen 0-1 år. Barnet och föräldern tar del i en poesifylld gemenskap i en grupp som samlas regelbundet cirka 30 minuter per träff. I babypoesin får barnet lyssna till rim och verser i en trygg samvaro med sin mamma, pappa eller en annan nära vuxen. Kontakten mellan den vuxna och barnet är i fokus och babyn får njuta av välbekanta röster och verser genom upprepning.

Rimlek är en mera rörlig stund för barn upp till fem år tillsammans med en vuxen eller med dagisgruppen. Rimlek bygger på nya och gamla dikter och ramsor i en lekfull gemenskap där man smakar på orden och ramsar tillsammans med en eller två ordkonstledare.

Rimjam är ett genomarbetat koncept kring rimlek som tagits fram i Helsingfors och ordnas på bibliotek, kulturhus och liknande platser.

MER INFORMATION: 
Maja Ottelin
Planerare
Sydkustens ordkonstskola
maja.ottelin(at)sydkusten.fi
045-8944 089

Aktuell småbarnsordkonst

Våren 2021 håller vi Rimjam för barngrupper enligt överenskommelse på daghemsgården eller via Teams.