Elevregister och integritetspolicy

Vi hanterar alla anmälningsuppgifter konfidentiellt och använder dem främst för att kunna registrera elevernas studiegång, föra statistik och hålla kontakt till hemmet. När du anmäler ditt barn till en ordverkstad, läger eller annan verksamhet måste du godkänna Sydkustens ordkonstskolas integritetspolicy.

Här kan du läsa vår integritetspolicy i sin helhet.