Lilla ordboet

Lilla ordboet är ett språkstimulerande pedagogiskt material i kappsäcks- format som är uppbyggt kring två olika spännande berättelser. Den ena berättelsen handlar om fransyskan Dijonne Senappe och den spännande resan som hon skriver om i sin dagbok. Den andra handlar om Borgåjournalisten Dag Bladh som märker att framtidsdirektören i staden håller på med skumma affärer som har att göra med hemliga tunnelsystem.

I klassen tar man sig etappvis framåt i berättelsen och lever sig in i äventyret genom att utföra olika ordkonstuppdrag. Uppdragen kopplas både till själva berättelsen och till föremålen i kappsäcken, som alltså mirakulöst hamnar i en skola!
  

LADDA NER:
HANDBOK&BERÄTTELSE Dag Bladh 
UPPGIFTER Dag Bladh
AVSLUTANDE BREVET från Dag Bladh

HANDBOK&BERÄTTELSE Dijonne Senappe 
UPPGIFTER Dijonne Senappe 
AVSLUTANDE BREVET från Dijonne Senappe

UTVÄRDERA Lilla ordboet

 


Lilla ordboet

Kostnad: 50 euro/skola
Målgrupp: förskola – åk 6
Område: hela Sydkustens verksamhetsområde 

Mera information:
lillaordboet(at)sydkusten.fi

Lilla ordboets karaktärsbesök

Genom de personliga besöken får barnen en mera mångsidig träning i olika former av ordkonst såsom berättande, repliker, nyhetsnotiser, ordspråk, gåtor och improviserat berättande. Eleverna får impulser att utforska och gestalta sin tillvaro i ord och träna upp sina kommunikativa färdigheter. Det övergripande målet med projektet är att öka intresset för ordkonst och läsning och därigenom också stöda elevernas inlärning genom att stärka den språkliga uttrycksförmågan. Verkstäderna tränar eleverna i flera av de centrala kompetensområdena i de nya läroplansgrunderna 2016, så som t.ex. digital kompetens, multilitteracitet, kulturell kompetens, arbetslivskompetens och hur man kan delta och påverka samhället och sin egen vardag.

De två karaktärerna gestaltas av Ordkonstskolans ledare och fokuserar på olika teman beroende på vilken kappsäck klassen har haft. Man kan alltså beställa en verkstad med antingen Dag Bladh eller Dijonne Senappe. Alla deltar på egna villkor och med egen input. Skolbesöken sker i huvudstadsregionens kommuner Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Koceptets specialsatsning utfördes under våren 2019. Är du intresserad att boka Lilla ordboets karaktärsbesök från och med hösten 2019 framåt, ta då kontakt med oss.

 

 


Lilla ordboets karaktärsbesök

Kostnad: 250 euro/skola
Målgrupp: åk 3-6
Område: huvudstadsregionen

Mera information:
ordkonst(at)sydkusten.fi