Lilla ordboet

Lilla ordboet är ett språkstimulerande pedagogiskt material i kappsäcks- format som är uppbyggt kring två olika spännande berättelser. Den ena berättelsen handlar om fransyskan Dijonne Senappe och den spännande resan som hon skriver om i sin dagbok. Den andra handlar om Borgåjournalisten Dag Bladh som märker att framtidsdirektören i staden håller på med skumma affärer som har att göra med hemliga tunnelsystem.

I klassen tar man sig etappvis framåt i berättelsen och lever sig in i äventyret genom att utföra olika ordkonstuppdrag. Uppdragen kopplas både till själva berättelsen och till föremålen i kappsäcken, som alltså mirakulöst hamnar i en skola!
  

LADDA NER:
HANDBOK&BERÄTTELSE Dag Bladh 
UPPGIFTER Dag Bladh

HANDBOK&BERÄTTELSE Dijonne Senappe 
UPPGIFTER Dijonne Senappe 

UTVÄRDERA Lilla ordboet

 


Lilla ordboet

Kostnad: 50 euro/skola
Målgrupp: förskola – åk 6
Område: hela Sydkustens verksamhetsområde 

Mera information:
lillaordboet(at)sydkusten.fi

Lilla ordboets karaktärsbesök

Genom de personliga besöken får barnen en mera mångsidig träning i olika former av ordkonst såsom berättande, repliker, nyhetsnotiser, ordspråk, gåtor och improviserat berättande. Eleverna får impulser att utforska och gestalta sin tillvaro i ord och träna upp sina kommunikativa färdigheter. Det övergripande målet med projektet är att öka intresset för ordkonst och läsning och därigenom också stöda elevernas inlärning genom att stärka den språkliga uttrycksförmågan. Verkstäderna tränar eleverna i flera av de centrala kompetensområdena i de nya läroplansgrunderna 2016, så som t.ex. digital kompetens, multilitteracitet, kulturell kompetens, arbetslivskompetens och hur man kan delta och påverka samhället och sin egen vardag.

De två karaktärerna gestaltas av Ordkonstskolans ledare och fokuserar på olika teman beroende på vilken kappsäck klassen har haft. Man kan alltså beställa en verkstad med antingen Dag Bladh eller Dijonne Senappe. Alla deltar på egna villkor och med egen input. Skolbesöken i samband med Lilla ordboet sker i huvudstadsregionens kommuner Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Läs mer i broschyren:


1. Dijonne Senappes verkstad (3 x dubbellektion på 90min)

Tema: Hur kan jag påverka mitt inre?

Besöken innehåller metoder och övningar som fokuserar på identitetskapande, emotionella färdigheter och hantering av relationer. Eleverna får via verkstäder träning i sociala
kompetenser, kommunikation och empatiförmåga. Eleverna bearbetar dessa genom olika skriv-, drama- och berättarövningar. Genom övningarna stärks självkänslan, självförtroendet och den egna identiteten. Det är viktigt att varje elev skall känna att hen är viktig. Genom att skapa konst lär vi oss att förstå världen och bearbeta våra känslor. Verkstäderna resulterar i en dagbokshelhet. 
 

2. Dag Bladhs verkstad (3 x dubbellektion på 90min)

Tema: Hur kan jag påverka min omgivning?

Besöken innehåller bland annat en nyhetsworkshop med Dag Bladh där eleverna får skriva och göra mångmedialt innehåll med fokus på att lyfta fram vad som händer i den egna närmiljön. Eleverna lär sig att jobba i olika roller och med deadlines, som på en riktig tidningsredaktion. Även sociala medier kopplas in som en del av arbetet med olika kreativa övningar och verkstaden utmynnar i att alla klassens nyheter samlas ihop. Eleverna får ta del av roliga skriv- och berättarövningar och öva sig i både att arbeta självständigt och i samarbete med andra.

 


Lilla ordboets karaktärsbesök

Kostnad: 150 euro/skola
Målgrupp: åk 3-6
Område: huvudstadsregionen 

Mera information:
ordkonst(at)sydkusten.fi