Material till bokpaket

Här kan du ladda ner det ordkonstmaterial som Ordkonstskolan utarbetat för bokpaket från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Förbundet Hem och skola. Över 200 paket med tio böcker och ett tillhörande tipshäfte med ordkonstuppgifter delades ut i januari 2018 till klasserna som ansökt om bokpaketet. Målet med bokgåvan är att öka barns läsintresse och att lärarna också engagerar barnens föräldrar i skolans läsfrämjande arbete.

Hösten 2018 ansöker klasslärare i åk 5 om bokpaket som delas ut i januari 2019. Följande ansökningstid är hösten 2019 för bokpaket till åk 1.

 


MER INFORMATION:
ordkonst(at)sydkusten.fi