Material till bokpaket

Ordkonstskolan sammanställer bokpaket till skolor och daghem och tillhörande inspirationsmaterial för undervisning. Materialen får användas fritt i pedagogisk verksamhet och på fritiden för att stöda läslust.

Klasslärare i årskurserna 1 och 5 kan turvis ansöka om bokpaket 1.9-15.10 genom att fylla i ansökningsformuläret på Lisi Wahls stiftelses hemsida. Klicka på LWS-logolänken för att komma till hemsidan.

Digitala lärarträffar

Klasslärare i årskurs ett är välkomna att delta i digitala träffar kring läsning i februari 2024. Ordkonstläraren Maja Ottelin presenterar bokurvalet i årets bokpaket och det tillhörande inspirationmaterialet.

Under träffen får lärare utbyta tankar, dela erfarenheter med varandra och fundera tillsammans kring skolelevers läsning. Du kan delta oberoende om din klass fått bokpaketet eller ej, och du måste inte ha läst någon av böckerna i paketet i förväg. Målet är att alla deltagare ska få inspiration och tips för att jobba med böcker i sin klass.

 

2023 Bokpaket till åk 5

2022 Bokpaket åk 1

2021 Bokpaket till åk 5

     

2020 Bokpaket åk 1

2019 Bokpaket åk 5

2018 Bokpaket åk 1

   
 

 

 

Bokpaketet till daghem 2019 med
understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.