Material till bokpaket

Ordkonstskolan utarbetar bokpaket till skolor och daghem och tillhörande inspirationsmaterial för undervisning. Materialen får användas fritt i pedagogisk verksamhet och på fritiden för att stöda läslust.

Klasslärare i årskurserna 1 och 5 kan ansöka om Lisi Wahls stiftelses årliga bokpaket 1.9-15.10 på Förbundet Hem och Skolas hemsida. Utdelningen sker i januari, vartannat år till klass 1 och vartannat år till klass 5.

Digitala träffar i februari 2022

Vintern 2022 ordnas tre virtuella lärarträffar kring det aktuella bokpaketet för åk 1. Du kan delta på ett av tre tillfällen och de är öppna också för lärare som inte fått ett bokpaket men vill bekanta sig med dem och det nya materialet.

  • onsdag 9.2.2022 kl.15-16:15
  • fredag 11.2.2022 kl. 14:30-15:45
  • onsdag 16.2.2022 kl.15-16:15

Anmäl dig till maja.ottelin@sydkusten.fi. Meddela vilken av träffarna du vill delta i så får du en länk till Teams-mötet.

2022 Bokpaket till åk 1

2021 Bokpaket till åk 5

Mera boktips för åk 5
     

2020 Bokpaket åk 1

2019 Bokpaket åk 5

2018 Bokpaket åk 1
     
   

Bokpaketet till daghem 2019
med understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.


 

MER INFORMATION:

ordkonst(at)sydkusten.fi
tfn: 045 - 8944 089