Material till bokpaket

Ordkonstskolan sammanställer bokpaket till skolor och daghem och tillhörande inspirationsmaterial för undervisning. Materialen får användas fritt i pedagogisk verksamhet och på fritiden för att stöda läslust.

Klasslärare i årskurserna 1 och 5 kan turvis ansöka om bokpaket 1.9-15.10 genom att fylla i ansökningsformuläret på Lisi Wahls stiftelses hemsida. Klicka på LWS-logolänken för att komma till hemsidan.

Välkommen på lärarträffar kring ettornas bokpaket i februari 2024!

Arbetsblad 2024 bokpaket  

2024 Bokpaket till åk 1

Arbetsblad till åk 1

 
     

2023 Bokpaket till åk 5

2022 Bokpaket åk 1

2021 Bokpaket till åk 5

     

2020 Bokpaket åk 1

2019 Bokpaket åk 5

2018 Bokpaket åk 1

   
 

 

 

Bokpaketet till daghem 2019 med
understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.