Material till bokpaket

Här hittar du de pedagogiska material som ordkonstskolan utarbetar för bokpaket till skolor och daghem. Materialen får användas fritt i pedagogisk verksamhet och på fritiden för att stöda läslust.

Klasslärare i årskurserna 1 och 5 kan ansöka om bokpaket 1.9-15.10 på Förbundet Hem och Skolas hemsida. Utdelningen sker i januari, vartannat år till klass 1 och vartannat år till klass 5. Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd finansierar bokpaketen till skolklasser.

2021 Bokpaket till åk 5

Mera boktips för åk 5

Plansch: Öka läslusten hemma

     

2020 Bokpaket åk 1

2019 Bokpaket åk 5

2018 Bokpaket åk 1

     
   

Bokpaketet till daghem 2019
med understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.


 

MER INFORMATION:

ordkonst(at)sydkusten.fi
tfn: 045 - 8944 089