Material till bokpaket

Här kan du ladda ner det pedagogiska material som Ordkonstskolan utarbetat för bokpaket från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Förbundet Hem och skola. Sammanlagt 150 paket med tio böcker och ett tillhörande materialhäfte med diskussionsfrågor och ordkonstuppgifter delas ut i januari 2019 till femteklasser som ansökt om bokpaketet. Målet med bokgåvan är att öka barns läsintresse och att lärarna också engagerar barnens föräldrar i skolans läsfrämjande arbete.

Hösten 2018 ansökte klasslärare i åk 5 om bokpaket som delas ut i januari 2019. Följande ansökningstid är hösten 2019 för bokpaket till åk 1.

År 2018 gick bokpaketet till klasser i årskurs 1. Här hittar du det pedagogiska materialet till böckerna.

 


MER INFORMATION:
ordkonst(at)sydkusten.fi