Material till bokpaket

Här kan du ladda ner de pedagogiska material som ordkonstskolan utarbetar för bokpaket till skolor och daghem. Materialen får användas fritt i pedagogisk verksamhet och på fritiden för att stöda läslust.

Bokpaket till klasser

Klasslärare i årskurserna 1 och 5 kan ansöka om bokpaket i oktober på Förbundet Hem och skolas hemsida. Utdelningen sker i januari, vart annat år till klass 1 och vartannat år till klass 5. Hösten 2019 får klasslärare i åk 1 ansöka om böcker under perioden 1.9-18.10.2019. Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd bekostar bokpaketen till skolklasser.

2019 Pedagogiskt material till femmornas bokpaket

2018 Pedagogiskt material till ettornas bokpaket

Bokpaket till daghem

Hösten 2019 delar Sydkustens ordkonstskola för första gången ut bokpaket till 200 daghem i Svenskfinland. I paketet ingår sju nya barnböcker och ett inspirationsmaterial med diskussionsfrågor och övningar för barngrupper.

Bokpaketet till daghem görs med understöd från Stfitelsen Brita Maria Renlunds minne.

De här böckerna finns med i paketet:
Säg hej! Annika Sandelin & Linda Bondestam
Kaninen gillar Karoliina Pertamo
Ägget Sanna Sofia Vuori & Linda Bondestam
Kort från farmor flyttfågel Anna Härmälä
Rut flyttar ut Ola och Evalotta Belin
VROOOM! Antti Ollikainen
Lilla barnkammarboken: sånger, rim och ramsor för hela kroppen Samlingsvolym

MER INFORMATION:

ordkonst(at)sydkusten.fi
tfn: 045 - 8944 089

2019 Bokpaket till åk 5

2018 Bokpaket till åk 1