Material till bokpaket

Här hittar du de pedagogiska material som ordkonstskolan utarbetar för bokpaket till skolor och daghem. Materialen får användas fritt i pedagogisk verksamhet och på fritiden för att stöda läslust.

2021 Bokpaket till åk 5 Plansch: Öka läslusten hemma Mera boktips för åk 5


Klasslärare i årskurserna 1 och 5 kan ansöka om bokpaket senast 15 oktober på Förbundet Hem och Skolas hemsida. Utdelningen sker i januari, vartannat år till klass 1 och vartannat år till klass 5. Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd finansierar bokpaketen till skolklasser.

2020 Bokpaket åk 1

2019 Bokpaket åk 5

2018 Bokpaket åk 1

 

Bokpaketet till daghem utgavs 2019-2020 med understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.


 

MER INFORMATION:

ordkonst(at)sydkusten.fi
tfn: 045 - 8944 089