ORDKONSTVECKAN

Den nationella ordkonstveckan firas varje år under vecka 12 eftersom Världsberättardagen infaller den 20 mars.
Veckan firas för att lyfta fram ordkonst som konstform och för att sprida kreativa läs- och skrivfrämjande metoder. 
Inför den nationella ordkonstveckan publiceras ordkonstuppgifter för olika målgrupper som fritt kan användas.
Föreningen för ordkonstundervisning i Finland koordinerar ordkonstveckan i samarbete med ordkonstaktörer i hela landet. 

Ordkonstveckan 2024

Vilda och lekfulla dikter - Villit ja leikkivät runot

Ordkonstveckan har detta år Vilda och lekfulla dikter som tema och Sydkustens ordkonstskola har tagit fram svenskspråkiga ordkonstuppgifter och material.

Vi utmanar alla skolor, eftisar och daghem i hela landet att delta i ordkonstveckan!  Dikterna i materialet är hämtade från Litteraturbanken.se

Diktuppgifterna är grupperade enligt målgrupp, men många av uppgifterna kan med fördel även användas med andra målgrupper.
Vi önskar er underbara, inspirerande och lekfulla stunder!

Här hittar du ordkonstveckans material på svenska och finska 

Du kan följa ordkonstveckan med hashtaggerna #santaideviikko och #ordkonstveckan.

Nedan hittar du fina och kreativa ordkonstövningar från tidigare ordkonstveckor:
 

Ordkostveckan 2023
Tema läsandets glädje och upplevelsefylld läsning.
Många roliga ordkonstuppgifter för olika åldersgrupper, inspirerade av finlandssvensk litteratur.

Ordkonstveckan 2022
Berättelser vi vill höra.
Ordkonstgrupper i hela Finland fick skriva önskelistor med element till berättelser. 

Ordkonstveckan 2020
Tänk som en ordkonstnär
En rolig övning från ordkonstveckan år 2020 att printa ut och fylla i

Ordkonstveckan 2019
Hemligheternas portal
Ladda ner uppgiftsbeskrivningen till en rolig gemensam uppgift där man fantiserar om Hemligheternas portal