Läsåret 2024-2025

Grundläggande konstundervisning allmän lärokurs och hobbygrupper

Höstterminen inleds 2.9.2024, 12 gånger med paus under höstlovsveckan.
Vårterminen inleds 13.1.2025, 13 gånger med paus under sportlovsveckan.
(OBS! Startdatum kan variera, exakta tider fastställs i augusti)

Premiumgrupper som träffas på Luckan i Helsingfors eller på distans

Höstterminen inleds 19.8.2024, 14 gånger med paus under höstlovsveckan.
Vårterminen inleds 13.1.2024, 16 gånger med paus under sportlovsveckan.

Litteraturkurser öppna för alla intresserade barn och unga från åk 3 uppåt

Under kursen läser eleverna och ordkonstläraren åtta böcker (eller färre om man önskar) och samlas sedan på Ode i Helsingfors eller på distans för att diskutera böckerna. Under boksamtalet diskuteras bokens handling, karaktärer, tematik och annat intressant.
Läs mera här

Anmälning sker via Eepos
 

Regelbunden ordkonstundervisning arrangeras både som grundläggande konstundervisning i ordkonst samt i hobbygrupper.

Läs var och i vilka grupper vi ordnar undervisning det kommande läsåret 2024-2025

Läs var och i vilka grupper vi ordnar undervisning under pågående läsår 2023-2024

Allmänt om grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning i ordkonst

Målet med undervisningen i ordkonst som grundläggande konstundervisning är att ge barn och unga som är intresserade av språk, skrivande och läsande en möjlighet att utveckla och fördjupa sitt intresse för ordkonst. Undervisningens mål är att ge eleverna färdigheter att uttrycka sig mångsidigt med ordkonstens medel. Studierna utvecklar tänkandet och inlevelseförmågan, breddar elevernas förmåga att uttrycka sig, hjälper att hitta ett personligt uttryck och stärker elevernas identitet.

Sydkustens ordkonstskola arrangerar grundläggande konstundervisning i ordkonst i allmän lärokurs i Borgå, Helsingfors, Pargas, Sibbo och Åbo.

Vårt utvecklingsarbete med att vidareutveckla läroplanen både för allmän och fördjupad lärokurs pågår. Arbetet fortsätter med att förtydliga nivåer, mål, metoder, stoff och bedömning. Läroplansarbetet testas och utvärderas i premiumgrupperna som träffas på Luckan i Helsingfors samt i distansgrupperna. Dessa pilot- eller premiumgrupper har längre termin, tillgång till datorer samt bokcirklar enligt nivå.

Nivå

Tema

Nivå F, åk 0

Förberedande

Nivå E, åk 1-2

Berätta tillsammans

Nivå D, åk 3-4

Skriva brett

Nivå C, åk 5-6

Utveckla och variera

Nivå B, åk 7-9

I samhället

Nivå A, andra stadiet

Min röst

 

Hobbygrupper i ordkonst

Hobbygrupperna i ordkonst är en inspirerande plats där barn och unga får ge utlopp för sin skaparglädje och hitta sitt eget personliga uttryckssätt. I ordverkstaden får eleven formulera och dela sin värld med hjälp av konsten, får leka med berättelser och texter inom olika spännande genrer samt skapa självständigt och tillsammans med andra.

Hobbygrupper ordnas i Esbo, Kyrkslätt och Vanda.

Deltagaravgifter

Deltagaravgifterna läsåret 2024-2025 varierar beroende på terminslängd, nivå och eventuell extern finansiering. Tyvärr har vi varit tvungna att justera deltagaravgifterna i enlighet med de allmänna kostnadsstegringarna. Deltagaravgiften faktureras en gång per termin, i början av terminen. Grupper som ordnas inom ramen för Finlandsmodellen (t.ex. Esbos Hobbystig) är avgiftsfria.

Grupper med grundläggande konstundervisning har 12 lektioner under höstterminen och 13 under vårterminen. Avgiften för dessa är högst 85 €/termin för 60 minuter långa lektioner och 115 €/termin för 90 minuter långa lektioner. 

Samtliga distansgrupper samt alla grupper som träffas på Luckan i Helsingfors är premiumgrupper. Premiumgrupperna inom grundläggande konstundervisning har 14 lektioner under höstterminen och 16 lektioner under vårterminen samt tillgång till fördjupande litteratursamtal 8 ggr/läsår. Avgiften för premiumgrupperna är 140 €/ termin för 60 minuter långa lektioner och 170 €/termin för 90 minuter långa lektioner. 

Hobbygrupperna har 12 verkstäder under höstterminen och 13 verkstäder under vårterminen. Avgifterna för dessa är högst 50 €/termin för 60 minuter långa lektioner och 80 €/termin för 90 minuter långa lektioner. 

Vi hanterar alla personuppgifter konfidentiellt och använder dem främst för att kunna registrera elevens studiegång, föra statistik och hålla kontakt till hemmet. 

Frielevplatser

Sydkustens ordkonstskola kan erbjuda ett begränsat antal frielevplatser för ett läsår i taget utan deltagaravgift. Skicka in en fritt formulerad ansökan till oss på ordkonst@sydkusten.fi med "Frielev" i ämnesfältet. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. Fyll också i det vanliga anmälningsformuläret för att få plats i en ordkonstgrupp.