Beställ

Sydkustens ordkonstskola erbjuder olika former av ordkonstundervisning. Våra lärare är sakkunniga och erfarna inom läsning, litteratur och skrivande. Vi skapar också olika undervisningsprojekt i skolor och daghem, utarbetar pedagogiska material och är med och utvecklar ordkonsten som konstform både nationellt och lokalt.

I de kontinuerliga ordverkstäderna kan eleverna utöva ordkonst som hobby varje vecka. Undervisingen är långsiktig och uppmuntrande. Sydkustens ordkonstskola upprätthåller ca 30 ordverkstäder för barn och unga runtom i södra Finland. En del av grupperna ordnas i form av grundläggande konstudervisning, eftermiddagsklubbar, eller inom skolans undervisning. Verksamheten sker i samarbete med lokala aktörer som bibliotek, skolor, eftisar, daghem, kulturhus och föreningar.

Är du lärare eller rektor i en skola och vill beställa undervisningshelheter i ordkonst, ta då en titt på våra koncept ovan. Sydkustens ordkonstskola sköter de praktiska arrangemangen kring verksamheten. Vi hjälper även till att hitta lämplig finansiering.

Ta kontakt med oss om du blir intresserad och vill veta mer! 
ordkonst(at)sydkusten.fi