Ordkonstskolans antologi 2023-2024 

Läsåret 2023-2024 är slut, men de fantastiska texterna som fötts under året lever kvar! 

Under året har eleverna bekantat sig med många olika genrer och litterära verk som fungerat som inspiration för elevernas egna texter. Skaparglädjen märks i den uppsjö av texttyper som finns i antologin! Ordkonsteleverna har själva fått välja vilka texter de deltar med. 

För att möjliggöra publiceringen även av längre texter, har vi valt att denna gång publicera antologin digitalt. Texterna hittas enligt undervisningstyp, ort, plats och/eller ålder. Antologierna publiceras i etapper under maj. Gruppnamnen för de antologier som redan är publicerade har en pärmbild och antologin öppnas då man klickar på bilden.  

Läsnöje! 

 

Grundläggande konstudervisning allmän lärokurs:

Åboland 

Åbo bibliotek åk 3-6 
 

 

Åbo åk 1-2
Ordsamlarna
och Ordplockarna
Cygnaeus skola

Åbo åk 1-2
Ordspårarna
Sirkkala skola
 

Pargas Åk 1-6
Ordpaddlarna och
Ordseglarna  
 

Östra Nyland 

        

                         

Borgå bibliotek åk 1-4 

Sibbo Nickby åk 1-7 

Sibbo Söderkulla
åk 1-2 & 3-6

 

 

Helsingfors 

Botby åk 1-2 & 3-4 Åshöjden åk 1-3 Munksnäs åk 3-5 Drumsö åk 1

 

                                                                                                               
Haga åk 1-2 & 3-4 Drumsö åk 2-4    
 

Grundläggande konstundervisning premium:

Distansgrupper: 

   
Författarfröplantor åk 7
samt andra stadiet

Ordodlarna åk 4-7               
                                                                     

 

Helsingfors Luckan:

Sagospirarna & 
Storyskaparna åk 3-4
Manusmästarna åk 5-6 Berättelsebossarna åk 7-9 Textspexarna åk 5-6

 

   
Genregenierna åk 7-9 
Fabelfilurerna åk 5-6
                                                                                        

 

 

Hobbygrupper: 

Västra Nyland 

Kyrkslätt Fyyri åk 1-2  Kyrkslätt Fyyri åk 3-6

Huvudstadsregionen 

Esbo Mattliden åk 3-6 

Vanda Sandkulla åk 1-2