Ordkonstskolan deltar i det nationella läsfrämjande projektet Lysande ord

31.01.2024 kl. 15:23
Genom litteraturkurser får barn och unga läsa och samtala om litteratur i en inspirerande gemenskap

Föreningen för ordkonstundervisning i Finland koordinerar det nationella läsfrämjande projektet Hehkuvat sanat - Lysande ord, där sju ordkonstskolor verkställer lokala ordkonstprojekt för olika målgrupper. Lysande ord finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Sydkustens ordkonstskola deltar i Lysande ord med litteraturkurser för barn och unga i olika åldrar. Läs mera om Lysande ord här! 

Sydkustens ordkonstskola erbjuder fyra olika litteraturkurser för barn och unga i åldern 9–20 år.  Varje kurs går ut på att läsa och samtala om åtta olika romaner. Böckerna har valts på grund av litterära meriter, genre samt med beaktande av tillgänglighet. Varje verk har en alternativ närträff (på Ode i Helsingfors) eller distansträff som deltagarna kan välja mellan. Litteratursamtalen fokuserar på deltagarnas läsupplevelser, frågor kring texterna samt reflektioner som uppstått under och efter läsningen. Målsättningen med litteraturkurserna är att erbjuda ett sammanhang för läsande barn och unga, där de kan träffa andra likasinnade och främja sitt läsintresse. 

De sju Lysande ord-projekten inspirerar barn och unga till läsning med hjälp av ordkonstmetoder. Verksamheten ska uppmuntra till delaktighet och gemenskap där barnen och de unga själva aktivt får påverka och agera. Lysande ord förenar också de olika ordkonstaktörerna nationellt genom erfarenhetsutbyte och spridning av goda modeller för det läsfrämjande arbetet.

Läs mer om Sydkustens ordkonstskolas litteraturkurser här

Litteraturkurserna är öppna för alla intresserade, både för Sydkustens ordkonstskolas egna elever men även för övriga intresserade runtom i Finland.  

Anmälningar sydkusten.eepos.fi  

Man kan hoppa på litteraturkursen när som helst, varje bok är en ny möjlighet! 

Välkommen med!