Att jobba med klassisk barn- och ungdomslitteratur i ordkonstundervisningen

06.11.2023 kl. 19:31
Ordkonstskolans planerare Katja von Wendt och Lotta Sanhaie medverkar med en artikel i senaste numret av föreningen IBBY-Finlands tidskrift Virikkeitä.

Ordkonstskolan jobbar aktivt med världslitteraturens klassiker för att ge eleverna i grundläggande konstundervisningen inspiration och referenser. Så här skriver Katja von Wendt och Lotta Sanhaie om arbetet med klassiker:

"En stor del av den litteratur som barn och unga läser idag är språkligt och stilistiskt tillrättalagd. Få verk vågar utmana läsaren och det tas för givet att barnet sätter bort boken om innehållet inte är tillräckligt lättillgängligt. Barn och unga har ofta en snäv läsrepertoar och behöver mycket uppmuntran och stöd för att ta sig an litteratur utanför huvudfåran."

Läs hela artikeln hos Ibby-Finland 

IBBY Finland ry arbetar för att främja finländsk barn- och ungdomslitteratur i Finland och utomlands.