Årets ordkonstgärning 2021 har utsetts

22.03.2022 kl. 11:28
Årets ordkonstgärning 2021 går till Veera Vähämaas utredning Sanataideopettaja - tulevaisuuden toiveammatti

Föreningen för ordkonstundervisning i Finland har utsett årets ordkonstgärning 2021. Priset tillfaller Veera Vähämaas utredning Sanataideopettaja - Tulevaisuuden toiveammatti (Ordkonstlärare - Framtidens drömjobb). Utredningen sammanfattar på ett förtjänstfullt sätt ordkonstundervisningens betydelse och nuläge samt de centrala utmaningarna inom området. Att ha dessa frågor samlade inom samma pärmar betyder ett lyft för ordkonstens ställning och utveckling. Den lättlästa och tydliga utredningen och de konkreta åtgärdsförslagen ger utmärkta verktyg att för beslutsfattare och myndigheter motivera behovet av utbildning av ordkonstlärare samt ordkonstpedagogikens betydelse och möjligheter inom olika sektorer i samhället. 

Veera Vähämaa är hemma från Åbo och arbetar som ordkonstlärare, skolkonstnär och författare. Årets ordkonstgärning belönas med 500 euro

En motsvarande utredning Ordkonst - framtidens utbildningsvägar och arbetsfält har gjorts på svenska av Monica Martens-Seppelin på uppdrag av Svenska kulturfonden. 

Klicka på bilderna för att öppna rapporterna 

 

 

 

 

Läs utredningen här