Pedagogisk frukost

11.01.2022 kl. 09:13
Vill du utveckla ditt läs- och skriv- och språkfrämjande arbete med barn och unga?

Läsnätverket Sverige-Finland fortsätter utbytet mellan oss som arbetar med ordkonst och på bibliotek.

Välkommen att anmäla dig till en virtuell studieresa med erfarenhetsutbyten mellan Sverige och Finland 2022!

Vi startar i Finland med tre pedagogiska frukostar under vårvintern som ordnas virtuellt, och tar oss sedan vidare till Sverige med ytterligare tre digitala pedagogiska frukostar under hösten.

Temat för vårens träffar är ”Kritiska läsare och läsfrämjarnas ansvar” och vi kommer bland annat att diskutera följande frågor:

  • Vilka är de krav som vi ställer på en god barn- och ungdomslitteratur?
  • Hurudan är balansgången mellan konstnärlighet, pedagogik och underhållning?
  • Vad är läsfrämjarens ansvar och roll i att fostra kritiska läsare och guida barnen till kvalitetslitteratur och kritiskt granskade informationskällor?


Program:
21 januari får vi inspiration av Anna Hansson och Pija Lindenbaum.
4 februari bokpratar vi för varandra.
18 februari metodpratar vi för varandra.

Vi träffas via Teams kl. 8.30-10 (svensk tid) / 9.30-11 (finsk tid)
Anmäl dig till alla tre träffarna här:

21 januari:
https://link.webropolsurveys.com/EP/1C35D8A381C93036

4 februari:
https://link.webropolsurveys.com/EP/667BA630BC271670

18 februari:
https://link.webropolsurveys.com/EP/7C0CEAAC156ADBED

Är det något du undrar över? Ta kontakt med: anna-maija.koskimies@vaasa.fi