Fjäderpenna Ordkonstlogo

Premiumgrupper kör igång

05.08.2021 kl. 14:50
Nytt för detta läsår är premiumgrupper, en pilotsatsning som ska ge intresserade ordkonstelever i åk 4-7 möjlighet till fördjupad undervisning.

Ordkonstskolan utvecklar ständigt sin verksamhet och läsåret 2021-22 pågår en pilotsatsning i fyra undervisningsgrupper. De här såkallade premiumgrupperna är en viktig del i processen att förnya och utveckla ordkonstskolans läroplan. Satsningen görs med understöd från Undervisnings- och kulturministreriet.

Elever som väljer att studera i en premiumgrupp får en lite längre termin med 14 träffar på hösten och 16 träffar på våren. Dessutom får premiumgrupperna njuta av två inspirerande författarbesök per läsår. Elever som studerar i premiumgrupperna får skriva sina texter på dator för att möjliggöra ordentlig textbearbetning och processkrivning.

Inkommande läsår erbjuds fyra premiumgrupper:

  • Storyskaparna åk 4-5 Luckan, Helsingfors, måndagar kl. 17.00-18.30

  • Berättelsebossarna åk 6-7, Luckan, Helsingfors, måndagar kl. 16.00-17.30

  • Ordodlarna åk 4-6, distansträffar, onsdagar kl. 16.00-17.30

  • Textspexarna åk 4-5, Luckan, Helsingfors, torsdagar kl. 15.15-16.45

Elever som studerar i en premiumgrupp får dessutom möjlighet att delta i två valbara specialkurser läsåret 2021-2022:

  • Fördjupningskurs i dramatik med besök till DuvTeaterns Estradmuseum

  • Klassikerkurs kring åtta barn- och ungdomsböcker där gruppen läser åtta klassiker och fördjupar sig i dem tillsammans genom boksamtal

Specialkurserna är framtagna för att ordkonsteleverna ska få ytterligare litterära erfarenheter och referenspunkter och inspiration för sitt eget skrivande. Eleverna som deltar i specialkurserna får extra studiepoäng.

Våra nuvarande elever är varmt välkomna att byta till en premiumgrupp. Det är också möjligt, för elever som verkligen vill fördjupa sig, att delta både i sin vanliga närundervisningsgrupp och i distansgruppen Ordodlarna. Även nya elever är välkomna att anmäla sig till en premiumgrupp. Anmälning till alla ordkonstgrupper görs på anmälningssidan.

Personalen och lärarna på ordkonstskolan ser fram emot detta utvecklingsarbete. Skrivande och läsande barn och unga är vår hjärtesak och att leda ordkonstelever på vägen är en ära. Ta gärna kontakt så kan vi berätta mera om utvecklingsarbetet och de nya pilotgrupperna! Mejla oss på adressen ordkonst@sydkusten.fi eller kontakta enskilda medarbetare. Kontaktuppgifter hittar du här.