Ordkonstlärarna Nina Tikkanen och Petra Norrgård

Teams-träffar för småbarnspedagoger i mars

09.03.2021 kl. 17:16
På träffen får du tips för att utnyttja våra nya kortfilmer om sinnen och känslor och stödmaterialet till poesifilmerna.

Ordkonstskolan har gjort en serie med tio korta poesifilmer för barn 0-6 år som handlar om känslor och sinnen. Eftersom många kulturbesök riskerar att ställas in är det här ett bra alternativ för att få in kultur och konst i småbarnspedagogiken. Till filmerna finns ett pedagogiskt material med förslag på lekar och aktiviteter.

Nu erbjuder ordkonstskolan Teams-träffar till dig som vill få inspiration och tips för att komma igång med det nya materialet: 

Tisdag 16.3 kl.13-14
Onsdag 17.3 kl.13-14
Torsdag 18.3 kl.13-14

Anmäl dig genom att skicka epost till maja.ottelin(at)sydkusten.fi. Meddela vilken av de tre träffarna du vill delta i så får du en länk till mötet som hålls på Teams. Meddela också vilket daghem du arbetar på.

Träffarna är i första hand riktade till personal inom småbarnspedagogik i Helsingfors och Vanda men är öppna även för övriga intresserade.

Materialet och filmerna hittar du här.