Ordkonst behövs

23.11.2020 kl. 12:20
Ordkonsten har många dimensioner.

Småbarnspedagogen håller sagostund eller rimmar och ramsar med barnen. Skolmorfar lyssnar på barnens berättelser. Bibliotekarien bokpratar med ungdomarna. Klassläraren ber eleverna skriva skräckberättelser eller dramatisera fram en julpjäs. Kuratorn använder sig av en gemensam läsupplevelse för att hjälpa barnet beklä svåra saker i ord och öva empati. Ämnesläraren tränar elever läsa mellan raderna i sociala medier, medvetandegör hur man påverkar med text och bild. Barn och unga uttrycker sina känslor, delar med sig av sina upplevelser, fantiserar fram framtiden.

Allt detta är ordkonst – och ändå endast en bråkdel av allt ordkonst innehåller.

Ord + konst

Man inser hur mångdimensionellt det är när man spjälkar upp ordet: ord + konst. Det är att skapa, leka, läsa, skriva, berätta och lyssna med hjälp av ord, med hjälp av språket. Konst är kreativitet och lek; det är empati, tolerans, fantasi och uttrycksförmåga.

I förlängningen handlar det om att hitta sin identitet, formulera sina värderingar, sina drömmar samt skapa nya världar. Ordkonst finns överallt och idag behövs det allt mer än tidigare.

Gratis ordkonstledarutbildning  våren 2021

Med start i januari 2021 arrangerar Sydkustens ordkonstskola i samarbete med CLL vid Åbo Akademi, Kulturösterbotten samt Luckan i Helsingfors en gratis utbildningshelhet för blivande ordkonstledare.

Under fyra kursdelar erbjuds en kurshelhet som är stjärnspäckad med inspirerande finlandssvenska författare, forskare, läsambassadörer och pedagoger, bland andra läsambassadörerna Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass, Finlandiaprisnominerade författaren, skådespelaren och regissören Ann-Luise Bertell, skrivpedagogen och projektledaren Annette Kronholm-Cederberg och författaren Annika Sandelin.

Behov av ordkonstledare och  språkstimulans

Ordkonstledare håller återkommande ordverkstäder för elevgrupper, där deltagarna i en stöttande och inspirerande atmosfär får leka med orden och språket på otaliga olika sätt och utvecklas i sitt konstnärskap.

Men ordkonstledare gör även mycket mer. De koordinerar, fortbildar, inspirerar och för läs- och skrivglädjen vidare, både inom grundläggande konstundervisning och inom många andra yrkesroller.

Språkstärkande verksamhet är ett centralt område i många kommuner idag och därför vill Sydkusten uppmuntra alla som arbetar med barn och ungdomar och läsande och skrivande i någon form att delta i utbildningshelheten. Vi är övertygade om att alla, oberoende av bakgrund och yrke, kommer att inspireras och få nya verktyg till sitt eget arbete.

Det finns ett behov av ordkonstledare för hobbygrupper runtom i Svenskfinland. Det finns ett behov av språkligt medvetna pedagoger inom småbarnspedagogiken och inom eftermiddagsverksamheten. Det finns ett behov av läs- och skrivinspiratörer inom grundskolan och inom andra stadiet.
 

Läs mera om utbildningen