Bokpaket för åk 5

02.10.2020 kl. 13:50
Nu kan klasslärare i åk fem ansöka om bokpaket med pedagogiskt material

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Sydkustens ordkonstskola och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd kring bokpaket för åk 1 och åk 5. Bokpaketet innehåller ca 10 noga utvalda böcker. Vartannat år är det lärare för åk 1 och vartannat år lärare för åk 5 som kan ansöka om ett bokpaket för sin klass. Hösten 2020 är det lärare i åk 5 som står i tur att anhålla om bokpaketet. Bokpaketet är ämnat att gå vidare till kommande årsklasser i samma skola.
Bokpaketen kan sökas av svenskspråkiga klasser/skolor i Finland samt av grupper som läser modersmålsinriktad svenska i finskspråkiga skolor.

För ansökan ska läraren planera hur eleverna och deras föräldrar engageras i ett läsprojekt eller dylikt i samband med böckerna.
Med bokpaketet följer ett pedagogiskt material som är kopplat till böckerna i bokpaketet.

Materialet har utarbetats av Sydkustens landskapsförbund med målsättningen att inspirera lärare till att använda böckerna på ett mångsidigt sätt i undervisningen. Materialet finns tillgängligt i elektroniskt form längre ner på sidan. Materialet får användas fritt, en lista på böckerna finns i materialet.

Ansökningsblanketten för bokpaketen är öppen 1.9-15.10.2020. Böckerna skickas ut till klasserna i januari.

Här hittar du de pedagogiska material som gjorts för tidigare års bokpaket