Förskolor i Åboland smakar på ordkonst

21.03.2019 kl. 06:00
Sexåringar i Åbo och Pargas får prova på ordkonst med Paola Fraboni som besöker elva förskolegrupper under den pågående ordkonstveckan.

Temat för verkstäderna är ”Besöket i hemliga borgen”. Barnen får leva sig in i en fantasiresa som kryddas med dikt, rörelse och spännande inspirationsföremål. Berättelsen inleds på borggårdens marknad – vad kan man köpa där? Vilka personer finns på slottet? Barnen får öva sig på att buga och niga inför mötet med kungen och hitta på vad de har för viktigt ärende.

Äventyret utmynnar i skattkammaren där en drake vaktar över sin skattkista. Hur ska man våga sig fram och överlista draken? Kanske med en sövande godnattsång ...

Målet med besöken är att introducera ordkonst för barn under skolåldern och väcka intresse bland barn som börjar skolan i höst. Då finns det nybörjarplatser i åtminstone fyra ordkonstsgrupper i Pargas och Åbo. Anmälningstiden börjar i april månad.