Certifikat

Ordkonstskolan har sedan 2010 en egen utarbetad certifieringsmodell som innebär att avklara olika delmoment och studier inom Ordkonstskolans verksamhet. Hit hör planering, arbete med barngrupper i ordverkstäder, två fördjupade temakurser samt rapportering och utvärdering.

Förteckning över det som krävs för att ta certifikatet.

Utvärderingsblanketter för certifikatets olika delar:
Utvärdering av planeringsdagen
Utvärdering av utbildning/kurs
Utvärdering av praktik under en termin
Utvärdering av undervisningen samt innehåll

MER INFORMATION: 
Monica Martens-Seppelin
Rektor
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi
050-330 8234