Småbarnsordkonst för barn under skolåldern

Vill du ha ordkonst till ditt dagis, till biblioteket eller ett evenemang?

Babypoesi är ordkonstgrupper för de allra yngsta barnen 0-1 år. Barnet och föräldern tar del i en poesifylld gemenskap i en grupp som samlas regelbundet ca 30 min per träff. I babypoesin får barnet lyssna till rim och verser i en trygg samvaro med sin mamma, pappa eller en annan nära vuxen. Kontakten mellan den vuxna och barnet är i fokus och babyn får njuta av välbekanta röster och verser genom upprepning.

Rimlek är en mera rörlig stund för barn upp till fem år tillsammans med en vuxen eller med dagisgruppen. Rimlek bygger på nya och gamla dikter och ramsor i en lekfull gemenskap där man smakar på orden och ramsar tillsammans med en eller två ordkonstledare.

Rimjam är ett genomarbetat koncept kring rimlek som tagits fram i Helsingfors och ordnas på bibliotek, kulturhus och liknande platser. Rimjam i Helsingfors våren 2019.

MER INFORMATION: 
Maja Ottelin
Planerare
Sydkustens ordkonstskola
maja.ottelin(at)sydkusten.fi
045-8944 089


Ladda ner Sydkustens ordkonstskolas ordkonstmaterial till boken Rassel Prassel Puss. Författare är Hanna Lundström och illustratör Maija Hurme.