Skriv för livet!
skrivtävling och ordkonstmaterial

Ladda ner Skriv för livet! ordkonstmaterialSydkustens ordkonstskola utlyser skrivtävlingen Skriv för livet! samt ger ut ett ordkonstmaterial inspirerat av Jonathan Swifts Gullivers resor.

Ordkonstmaterialet är illustrerat av Filippa Hella. Skrivtävlingen ordnas i samarbete med Läsambassadörerna och projektet Skrivande skola, med bidrag av undervisnings- och kulturministeriet. Skrivtävlingen och ordkonstmaterialet är avsett för hela grundskolan och innehåller åldersanpassade uppgifter som lämpar sig för olika årskurser. Materialet är gratis och kan laddas ner fritt från och med januari 2022.

 Ladda ner materialet här!   

 Info i utskriftsvänligt format  

Alla behöver kreativ reflektion, att få uppleva och utforska olika världar, olika samhälleliga utgångslägen samt föreställa sig hur allting kunde vara bättre - för alla. Den narrativa fantasin är litteraturens gåva och en central förmåga för en fungerande demokrati. 

Bland västerländska klassiker är utopier och dystopier, allegorier och satirer vanliga uttryck för kreativ reflektion. En av de mest kända är Jonathan Swifts Gullivers resor. Under sina resor till sjöss hamnar Gulliver i flera olika världar, träffar lilliputaner, jättar och nobla hästar. Samtidigt får Gulliver uppleva vitt skilda samhällen ur olika perspektiv och förutsättningar. Att Gullivers resor är en bitande satir som illustrerar många samtida samhällsproblem och lyfter fram alternativa ideologier glöms ofta bort, då många bearbetningar helt förbiser dessa aspekter av verket. 

I ordkonstmaterialet till Gulliver resor presenteras de fyra delarna av romanen och till varje del finns det ordkonstuppgifter. Med hjälp av dessa får eleverna själv skapa och utforska olika situationer och positioner. Ordkonstuppgiften till del IV är samtidigt tävlingsuppgiften till skrivtävlingen Skriv för livet!  

Barn och unga behöver få blicka framåt, drömma och formulera hur de vill att världen ska se ut. Att allting snabbt kan förändras är numera en självklarhet och visar att förutsättningarna för en positiv utveckling finns. Med tävlingsuppgiften vill vi ge barn och unga en möjlighet att uttrycka sin framtidstro och skriva om ett idealsamhälle där allting är bättre. För alla.  

Skrivtävlingen “Skriv för livet” 

Tävlingskategorier: Barn och unga i åk 1–2, åk 3–4, åk 5–6, åk 7–9
Tema: Skriv om ett idealsamhälle, en perfekt värld.
Texttyp: Novell, dikt, illustrerad berättelse, reseskildring, serie eller annan.
Tävlingstid: 1.1 - 1.4.2022
Pris: Presentkort till Adlibris. Åk 1–2 för 75 €, åk 3–4 för 75 €, åk 5–6 för 100 €, åk 7–9 för 100 €.
Arrangörer: Sydkustens ordkonstskola, Läsambassadörerna och Skrivande skola med bidrag från undervisnings- och kulturministeriet. 

Barn och unga deltar i skrivtävlingen som individer. Vinnarbidragen publiceras på ordkonst.fi och genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att hens text och namn publiceras på ordkonst.fi.

Tävlingsbidragen skickas till:
gulliver@ordkonst.fi 
eller per post till: 
“Skriv för livet”
Sydkustens ordkonstskola
Medelhavsgatan 14 A
00220 Helsingfors

Info och förfrågningar
Katja von Wendt, planerare
katja.von.wendt(a)sydkusten.fi
tfn: 045-8944088