En film som handlar om ordkonst! Hurra!

22.08.2023 kl. 20:16
Vad är ordkonst? Vad gör man i ordkonstskolan? Se filmen så får du veta hur vi jobbar och vad vi gör!

SKAPA-projektet i Pargas och Kimitoön har producerat filmer om de sex olika konstskolor som erbjuder grundläggande konstudervisning i Pargas. Samarbetet mellan de olika konstformerna och konstskolorna är aktivt och och fungerade tack vare samarbetsnätverket Konstskolor i Åboland. Inspelning och editeringen har gjorts av Erik Saanila. Svenska kulturfonden finansierar projektet. Filmerna har spelats in i följande konstskolor:

Musikinstitutet Arkipelag
Art-Dur Musik- och bildkonstskola
Taito Åboland
Sydkustens ordkonstskola
Åbolands Teaterskola
KonsTila - Åbolands bildkonstskola

Här finns filmen om ordkonstskolan:

Filmen om alla konstformer kan du se här

Så här berättar en av våra elever i filmen om ordkonst:
"Vi fantiserar, läser, skriver, lyssnar och har roligt!"

Så här berättar en annan elev:
"Om man tycker om att läsa och skriva borde man gå i ordkonstskolan!"

Så här berättar en tredje elev:
"Om man inte kan skriva så kan man berätta eller rita bilder."

Så här berättar vår ordkonstlärare Paola:
"Utgångspunkten är litteraturen och målet är att ha ett barn som kan uttrycka sig både muntligt och skriftligt."

Om du blir intresserad av att börja i ordkonstskolan kan du anmäla dig här. Vi ger grundläggande konstundervisning i ordkonst enligt allmän lärokurs för elever i åk 1-9 samt andra stadiet i Borgå, Helsingfors, Pargas, Sibbo och Åbo samt på distans. Vi har också grupper som får undervisning på hobbynivå i Esbo, Kyrkslätt och Vanda.

Grundläggande konstundervisning är målinriktad undervisning i nio olika konst- och färdighetsämnen som ordnas på fritiden i lokala konstskolor under ledning av professionella lärare. Undervisningen grundar sig på läroplaner. Den här utbildnings- och hobbyformen är unik för Finland. Läs mer på Utbildningsstyrelsen webbsida

 

Monica Martens-Seppelin