Generationssamlande estradpoesi i Åbo

24.01.2023 kl. 19:38
Välkommen att höra både unga och äldre röster framföra sina egna texter, välkommen på möten i estradpoesins tecken!

Evenemanget Ordens Estrad återkommer fredag 27.1 kl. 18 till Kåren i Åbo efter den första succén i december 2021.

Poesikvällen i midvintertid är finalen för de poesiverkstäder som Sydkustens ordkonstskola under hösten och vintern har ordnat för elever i lågstadiet, högstadiet och gymnasiet. Åbolands litteraturförening har samlat vuxna skrivsugna kring poesiskrivande, en välkommen nyhet är att också DUV i Västra Åboland har ordnat verkstäder för sina boende i Åbo.

-DUV i Västra Åboland är en förening vars huvudsyfte är att erbjuda meningsfull fritidsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ordkonst är ett nytt område för oss, och vi är glada över att våra medlemmar får möjlighet att prova på det. Alla, oavsett ålder och stödbehov, har en historia att berätta - därför känns det fint att vår målgrupp får vara en del av det här sammanhanget, säger Anna Ilmoni, verksamhetsledare för DUV i västra åboland

De olika åldersgrupperna har deltagit i olika typer av verkstäder där de har fått inspireras, fördjupa sig i och skapa ny poesi.

- Det finns en grupp elever som brinner för läsande och skrivande. De har möjlighet att träffas regelbundet och tillsammans med en ordkonstlärare och en bibliotekarie få utlopp för sitt intresse för litteratur. Grupperna Unga Poeters Sällskap är lite hemliga så det blir extra spännande nu när de också får uppträda inför publiken, säger ordkonstläraren Paola Fraboni.

- Det är ett lyxigt jobb att få leka med ord tillsammans med tonåringar! Ungdomarna har fått fantisera och skapa fritt, och det är roligt att också publiken under Ordens estrad nu får uppleva en del av resultatet. Under verkstäderna har vi utforskat det här med rim. En dikt behöver inte rimma, men det kan vara roligt att skriva rim! säger ordkonstäraren Tove Hagström

Åbo stads kulturkoordinator Anna Edgren konstaterar att arrangörerna för Ordens estrad på respektive håll i sina verksamheter jobbar för att möjliggöra såväl individuella som kollektiva skrivarupplevelser och estradstunder där skapandet, berättandet och gemenskapen över estradkanten berör och inspirerar.

­- När Ordens estrad arrangerades för första gången 2021 fick vi överväldigande positiv feedback om hur fint det var att olika åldrar hördes och möttes under samma evenemang, säger Edgren, som också agerar konferencier under kvällen.

Verkstäderna och evenemanget 27.1.2023 är ett samarbete mellan Sydkustens ordkonstskola, Åbolands litteraturförening, Bokens hus, DUV/Västra Åboland samt Åbo stadsbibliotek.

Under kvällen bjuds på Kårens varma äppelsaft med tilltugg. Fritt inträde.

Anna Edgren
Kulturkoordinator, Åbo stad

Mer information:
Anna Edgren, Åbo stad/huvudbiblioteket, anna.edgren@turku.fi tel. 040 180 4515
Paola Fraboni, Sydkustens ordkonstskola, paola.fraboni@sydkusten.fi tel. 040 962 5964
Linnéa Holmberg, Åbolands litteraturförening, linnea.holmberg@sydkusten.fi tel. 044 314 1691
Anna Ilmoni, DUV Västra Åboland, anna.ilmoni24@gmail.com 

Anna Edgren