Medskapande läsning - ett läsfrämjande projekt med många dimensioner

17.11.2022 kl. 08:10
Projektet sporrar elever till värdediskussioner och att komma vidare i läsarbetet

Sydkustens ordkonstskola har i samarbete med skolnätverket Haru skapat Medskapande läsning, ett läsfrämjande projekt som finansieras av SFV. Under läsåret 2022–2023 deltar fyra skolor i pilotarbetet, två under höstterminen och två under vårterminen. För tillfället är Medskapande läsning i full gång i Söderkulla skola i Sibbo samt i Drumsö lågstadium i Helsingfors.

Medskapande läsning riktar sig till elever i åk 3. Denna ålder är avgörande då det gäller att ta steget vidare från avkodning till ett större läsflyt och -uthållighet. Ett fokusområde inom Medskapande läsning är att stötta eleven vidare i läsarbetet och hjälpa eleven utforma en positiv, dynamisk läsaridentitet.

Varje grupp få besök av en ordkonstlärare en gång i veckan under tolv veckors tid. Under denna period läser och upplever barnen tre romaner. Romanerna är noggrant utvalda: de ger möjlighet att diskutera och bearbeta viktiga teman som empati, självmedkänsla och hjälpsamhet. Dessutom ger böckerna barnen möjlighet att utvecklas som läsare eftersom de innehåller olika grader av utmaningar: genom att röra sig från enklare till mer krävande texter får barnen se att det är möjligt att utvecklas som läsare.

Läs- och skrivglädjen är det andra fokusområdet i Medskapande läsning. Då eleverna får vara medskapare i texten och skriva själva inspirerade av litteraturen, känner eleverna delaktighet i texternas värld. Barnen får kontakt med kreativt skrivande och ingå i en skrivande och läsande gemenskap.

Att hela gruppen tillsammans läser samma romaner och arbetar kring dem har även ett ytterligare värde för samhörigheten. Det tredje fokusområdet i Medskapande läsning är litteraturens och den gemensamma läsningens roll som en naturlig bas för värdediskussioner. Då eleverna har upplevt olika etiska frågeställningar i litteraturen, kan de lättare spegla sina egna tankar och uttrycka sina känslor kring frågeställningarna.

Katja von Wendt
Pedagogisk planerare, Sydkustens ordkonstskola

Monica Martens-Seppelin