Tävlingen Skriv för livet! är avgjord

26.04.2022 kl. 14:08
Sydkustens ordkonstskola arrangerade i samarbete med de finlandssvenska läsambassadörerna och Skrivande skola samt med bidrag av undervisnings- och kulturministeriet skrivtävlingen Skriv för livet! under januari-mars. Tävlingsuppgiften handlade om att skapa sin drömvärld.

Närmare 200 fantasifulla, förtrollande, fantastiska bidrag skickades ifrån olika orter i Svenskfinland. Glädjande nog hade både hela klasser jobbat fram underbara drömvärldar och enskilda barn och unga självständigt inspirerats till förunderliga idealsamhällen. Ett stort tack till alla som deltog!

Juryarbetet 

Juryn bestod av de finlandssvenska läsambassadörerna Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson samt Annette Kronholm, projektledare för Skrivande skola. Så här beskriver jurymedlemmarna sitt uppdrag: 

“Det var väldigt välgörande och intressant att få ta del av barns och ungas idealvärldar. Bland bidragen hittade vi många starka texter och verkliga författarlöften! Juryn uppmanar alla deltagare att fortsätta drömma och fortsätta skriva med samma entusiasm och glädje.”

Vinnarbidragen samt juryns prismotiveringar 

Åk 1–2  Li Helenius Djurlandet 

Li Helenius skapar i Djurlandet en helgjuten saga med en tydlig dramaturgisk båge. Sagan har en tydlig början, ett överraskningsmoment samt ett lyckligt slut. Stilen är kommunicerande och rakt på sak. Helenius väljer ett moget berättargrepp där huvudpersonen och författaren har samma namn och lyckas konsekvent hålla distans till det fiktionaliserade jaget. Texten står kompromisslöst på djurens sida, med en huvudperson som lyckligt väljer att som enda människa stanna hos djuren.

Åk 3–4 Christian Bonnet Lubbenup 

Christian Bonnets dagbokstext Lubbenup sprudlar av berättarglädje och ordkonst! En härligt vild text som tar läsaren med på ett överraskande äventyr. Underbara formuleringar och humoristiska detaljer med hög igenkänningsfaktor samtidigt som de är alldeles unika. Bonnets användning av genren är stilsäker med en rolig ramberättelse. En text i sann Gulliver-anda!

Åk 5–6 Vincent Snellman Drömön 

Vincent Snellmans Drömön är en driven, fartfylld äventyrsberättelse som hela tiden rör sig framåt. Texten är språkligt stark och extremt välskriven. Dialogen är trovärdig och rak. Tematiken och greppet har på ett fint sätt kopplingar till klassiker som Bröderna Lejonhjärta och Peter Pan. Snellmans berättelse stannar kvar hos läsaren och den perfekta värld som Drömön målar fram väcker många tankar.

Åk 7–9 Minea Cantell Min idealvärld 

Minea Cantells dikt Min idealvärld har en stark struktur och en sparsmakad stil som lyckas fånga de viktiga orden som ringar in hoppet. Med hjälp av detaljerade, berörande bilder lyckas Cantell göra de stora orden sina egna. Du-tilltalet inkluderar läsaren och skapar engagemang. På ett spännande sätt byggs en idealvärld upp som står i dialog med verklighetens långt ifrån perfekta värld.

Hedersomnämnade

Förutom vinnarna vill Sydkustens ordkonstskola dela ut följande hedersomnämnande för magnifik ordkonstiver: 

Molly Enlund Min fantiserade värld 

Saga Lumme Min perfekta värld 

Klass 1–2 Kirjala skola 

Klass 2–4 Klemetskog skola 

Klass 4 B i Winellska skolan 

Klass 5–6 Grännäs skola

Vinnarbidragen med författarintervjuer publiceras på ordkonst.fi under maj. 

I samband med skrivtävlingen publicerades även ett ordkonstmaterial inspirerat av Jonathan Swifts klassiker Gullivers resor och materialet med ordkonstuppgifter för åk 1–9 kan fritt användas även efter tävlingen. Materialet finns att ladda ner här
ordkonst.fi/skrivforlivet

 

Maja Ottelin