Den nordiska bokslukaren och Charlotta Portin

Poesilektion för bokslukare

13.04.2022 kl. 13:45
Den nordiska bokslukaren är ett läsfrämjande projekt som ska öka intresset för nordiska bilderböcker. Under våren 2022 håller ordkonstskolan verkstäder kring projektets frontfigur Bokbananen med vänner.

En jury bestående av barn och vuxna utsåg i höstas den böjliga bokbananen illustrerad av danska Cato Thau-Jensen till vinnare bland 81 nordiska bidrag. Nu presenterar Nordisk kulturkontakt alla sex finalbidrag på sitt bibliotek i centrala Helsingfors. Möt en läsande banan, en prickig hund, en tusenfoting, en bok med fötter, en biblioteksråtta och en fågelfamilj med aptit på läsning!

Bokbanan av Cato Thau-Jensen och ordkonstlärare Charlotta Portin
Bokbanan av Cato Thau-Jensen och ordkonstlärare Charlotta Portin

Ordkonstlärare Charlotta Portin, vad går den här ordverkstaden ut på?
Eleverna får bekanta sig med illustrationerna på utställningen och skriva dikter med dem som inspiration. Vi utgår från olika modeller att skapa en dikt; allitterationsdikter där varje ord börjar på samma bokstav eller ljud, elvingar med bara elva ord, dikter med sinnesintryck som huvudelement och kedjedikter. Barnen deltar i lektionen klassvis och vi har grupper från huvudstadsregionen som kommer på besök för att prova på ordkonst.

Vad har deltagarna tyckt om verkstaden?
Det finns dom som tycker det är svårt att börja skriva en dikt, men eleverna blev inspirerade och ville gärna fortsätta med skrivövningarna när de väl kom i gång. I slutet av timmen kändes det nästan som att tiden tog slut för fort!

Vad är det viktigaste du vill förmedla med den här verkstaden?
Att eleverna lär sig att det inte är svårt att skriva en dikt. Man kan skriva dikter om vad som helst och det kan bli fina dikter fastän man har bara lite tid på sig. Jag har själv skrivit flera stycken även om ingen av dem finns i någon bok och jag har fått läsa så många fina dikter som ordkonstelever skapat. Det roligt att skriva dikter!

Vad är ditt tips till den som blev sugen på en liknande verkstad?
Skapa dikter i klassen utgående från konstverk eller bokpärmar som innehåller intressanta element. Betrakta bilden och anteckna olika sinnesintryck som du upptäcker eller kan föreställa dig utgående från motivet. Skriv sedan diktrader som börjar med orden Jag kan se... Jag kan höra ... Jag kan känna... och låt det bli en dikt med 6-9 rader.

Testa också att skriva på tid - tre, fem eller åtta minuter - för att avgränsa uppgiften. Och ge inte upp för fort om det känns motigt. Med många olika slags övningar brukar poeten i oss alla komma fram till slut!

Den nordiska bokslukaren har också en hemsida med material kring flera nordiska bilderböcker. Materialet är riktat till barn i alla åldrar och kan laddas ner på alla nordiska språk. Du hittar materialet här:  bokslukaren.org

Tusenfoting av Anna Sailamaa
Läsande tusenfoting av Anna Sailamaa
Maja Ottelin