Redo för en trygg läsårsstart!

30.08.2021 kl. 16:34
Äntligen börjar ordkonsttimmarna och vi kan alla hjälpas åt att minska smittspridningen med några enkla regler.

Var och en i vår verksamhet gör sitt bästa för att trygga deltagarnas och lärarnas hälsa. Vi följer de allmänna rekommendationer som kommer från myndigheterna gällande coronarestriktioner. Restriktionerna kan variera i olika regioner, men allmänt gäller följande: 
 
• Om man är sjuk eller har sjukdomssymtom kommer man inte till undervisningen 
 
• Vi är alla mycket noggranna med handhygienen och tvättar händerna före och efter lektionen. Det finns också desinficeringsmedel på alla undervisningsplatser

• Vi håller alla ett tryggt avstånd från varandra och skakar inte hand eller kramas 

• Våra lärare använder munskydd när de undervisar och vi rekommenderar att elever som fyllt 12 år använder egna munskydd på lektionerna

• Våra gruppstorlekar är anpassade så att vi kan hålla trygga avstånd till varandra under träffarna och utrymmena vädras i mån av möjlighet före och efter lektionen

• Inga utomstående får komma in på ordkonsttimmarna utan lov. Den som följer sitt barn till eller från timmen ska vänta utomhus eller på behörigt avstånd utanför rummet och använda munskydd

• Vi följer en krisplan vid eventuell smitta eller exponering och handlar utifrån en riskbedömning av smittskyddsmyndigheten

Reglerna gäller tills vidare från den 30.8.3021 och justeras vid behov. Den som önskar tilläggsinfo kan kontakta ordkonstskolans rektor per epost: monica.martens-seppelin@sydkusten.fi eller per telefon 050-330 8234.