Ordverkstäder för åk 1-9

Ordverkstaden är en inspirerande plats där barn och unga får ge utlopp för sin skaparglädje och hitta sitt eget personliga uttryckssätt. I ordverkstaden skriver vi, leker med ord, berättar muntligt, gör teaterpjäser, ritar serier, gör egna tidningar och böcker och ger utlopp för fantasins kraft på många olika roliga sätt. Gruppen träffas en gång i veckan. Det finns ordverkstäder i olika regioner i södra Finland. Varmt välkommen med i ordkonstens fantasifulla värld!

Anmälningen till läsåret 2019-2020 är nu öppen.

Schemat läsåret 2019-2020:
2.9-1.12.2019 (12 gånger), paus under höstlovsveckan 42
13.1-19.4.2020 (13 gånger), paus under sportlovsveckan 8
OBS! Ordverkstäderna i samarbete med Arbis har 13 gånger även på hösten. Gäller Haga-grupperna i Helsinfors.

Sydkustens ordkonstskola kan erbjuda ett begränsat antal frielevplatser för ett läsår i taget. Skicka in en fritt formulerad ansökan till oss på ordkonst@sydkusten.fi med "Frielev" i ämnesfältet. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. Fyll också i det vanliga anmälningsformuläret för att få plats i en ordkonstgrupp.

MER INFORMATION: 
Iréne Poutanen

Planerare
Sydkustens ordkonstskola
irene.poutanen(at)sydkusten.fi
045-8944 088

HELSINGFORS, ESBO OCH VANDA 2019-2020


 

ÖSTRA OCH VÄSTRA NYLAND 2019-2020


ÅBOLAND 2019-2020