Fantasiläger ordnas på höstlovet i Pargas och Helsingfors

HÖSLOVSLÄGREN ÄR TYVÄRR INHIBERADE!

Sydkustens ordkonstskola ordnar höstlovsläger i Pargas och Helsingfors den 15-17 oktober 2020. Lägren ordnas dagtid kl 9-16 och på varje läger ryms 20 barn. Kom med och dyk ner i ordkonst under tre lovdagar!

Både ordkonstskolans elever och andra intresserade i åk 3-6 är välkomna. På fantasiläger får du skapa, skriva, leka och berätta tillsammans med andra hela dagen. På lägren inspireras vi av vattnets magiska kraft och fantiserar iväg med vågornas vilda strömmar. Ordkonstskolans lärare fungerar som lägerledare. Lägren ordnas i samarbete med Västra nylands folkhögskola och Helsingfors stad.

Klicka på bilden för att läsa lägerinbjudan

Anmäl dig till lägret i Pargas här (INHIBERAT)

Anmäl dig till lägret i Helsingfors här (INHIBERAT)

Målgrupp: Barn i åk 3-6
Pris: 75 € program samt måltider ingår
Info: ordkonst@sydkusten.fi eller 045-8944088.