Fantasiläger

Varje sommar ordnar Sydkustens ordkonstskola läger som en fortsättning på läsårets verksamhet. Både ordkonstskolans elever och andra intresserade är välkomna. Lägren ordnas på två olika ställen, ett i Åboland och i östra Nyland och respektive läger har plats för 25 lägerdeltagare i åldern 9-13 år. Båda lägren är övernattningsläger och pågår i tre dagar.

På lägret får man upptäcka nya saker, lösa mysterier och vara med om magiska stunder och mycket skoj! Mer info om lägren sommaren 2019 kommer i februari 2019.

Kolla i lägerbroschyren för år 2018 med temat
'Portalen till hemligheternas borg'.