Lärarfortbildning i ordkonst

19 September 2019 kl. 09.00–15.00

Centret för livslångt lärandeoch Sydkustens ordkonstskolaerbjuder inom ramen för projektet GRÄNSLAND kursen ORDKONST.

Kursen riktar sig till verksamma lärare och studerande som är intresserade av ordkonstverksamhet.Temakursen ger en introduktion i ordkonstundervisningens upplevelsebaserade metoder med tvärkonstnärliga element och avstamp i skönlitteratur. Under kursen ger erfarna ordkonstlärare exempel på praktiska övningar med impulser från litteratur, saga, samtid och fri fantasi.

Deltagarna inspireras till kreativt skapande med språket med barn i olika åldrar och får bekanta sig med Sydkustens ordkonstskolas lärmaterial Lilla ordboet, Fantasilådan och pedagogiska stödmaterial till barnlitteratur.

Målgrupp: Personal inom den grundläggande utbildningensamt studerande
Utbildare: Lotta Sanhaie, ordkonstlärareoch Irene Poutanen, planerare
Ort och tid: Åbo, Arken, CLL, auditorium Aura19.9 kl. 9.00 –15.00
Omfattning: En närstudiedag
Kontakt: Sigrid Ducander, utbildningsplanerare, sigrid.ducander@abo.fi, 050516 9680
Anmälan: www.cll.fi/anmalan
Avgift: Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.Plats
Arken i Åbo
Fabriksgatan 2, Åbo
20500 Åbo