Mångfald och kreativitet i grupp

12 April 2019 kl. 10.00–16.00

Hur bemöta en undervisningsgrupp med olika funktionsvariationer? Kursen bahandlar praktiska situationer i konstundervisning där gruppdynamik och olika inlärningsformer beaktas. Hur går man till väga för att planera undervisningsinnehållet så att den tangerar alla?

Läs mera här.



Plats
Borgå folkakademi
Runebergsgatan 16-18, Borgå