Aktuella kurser

Centret för livslångt lärande (CLL) och Sydkustens ordkonstskola erbjuder inom ramen för projektet GRÄNSLAND en kurs i ordkonst 19.9.2019 på Arken i Åbo. Läs mer i broschyren:


Seminarium:
Läsglädje - läsning med de yngsta

ordnas onsdagen 11.9.2019 på centrumbiblioteket Ode i Helsingfors. Välkommen med att få inspiration och kunskap om satsningar och metoder för att stöda de yngre barnens läsning, språkutveckling, berättarfördigheter och utveckling av multilitteracitet!
Läs mera här

 

Inga händelser på kommande