Aktuella kurser

Centret för livslångt lärande (CLL) och Sydkustens ordkonstskola erbjuder inom ramen för projektet GRÄNSLAND en kurs i ordkonst 19.9.2019 på Arken i Åbo. Läs mer i broschyren:

 

Torsdag
19.9
09:00

Lärarfortbildning i ordkonst

Centret för livslångt lärande (CLL) och Sydkustens ordkonstskola erbjuder inom ramen för projektet GRÄNSLAND en kurs i ordkonstmetoder.
Arken i Åbo