Monica Martens-Seppelin

Folktingets medalj till ordkonstskolans rektor

09.11.2021 kl. 15:21
Monica Martens-Seppelin har varit aktiv i ordkonstskolan sedan starten och premierades för sina insatser på svenska dagen den sjätte november.

Finlands svenska Folkting delar årligen ut medaljer till personer som gjort betydande insatser för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland. Monica Martens-Seppelin är en central förgrundsgestalt för ordkonst på svenska i Finland. Hon har i flera års tid varit med och utvecklat ordkonstverksamheten vid Sydkustens landskapsförbund. Sedan 2014 har hon fungerat som rektor för Sydkustens ordkonstskola.

Under Monicas ledning har skolan och verksamheten vuxit så att den idag finns på många orter i södra Finland där barn och unga får möjlighet att utöva ordkonst som konstform. Monica leder ordkonstteamet med blicken mot framtiden och är mån om att utveckla ordkonsten på svenska så att den får en allt större roll i samhället. Ordkonsten leder in barn och unga i ordens och berättelsernas värld.

På ordkonstskolan har hon stärkt den grundläggande konstundervisningen och utökat samarbetet både lokalt och nationellt. Monicas engagemang för det svenska språket och för multilitteracitet har resulterat i att ordkonstskolan erbjuder undervisningsprojekt i skolor och daghem, fortbildningar, utarbetar pedagogiska material och är med och utvecklar ordkonsten som konstform både nationellt och lokalt.

Det svenska språket stärks även genom de utbildningar som skolan erbjuder. Monica har under våren 2021 gjort en utredning för Svenska Kulturfonden om hur en ordkonstlärarutbildning kunde se ut. Syftet med hennes engagemang inom Sydkustens ordkonstskola är att stärka ordkonsten som konstform på svenska och nationellt samt att utveckla ordkonstundervisningen både inom konstfostran och som pedagogisk metod.

Monica Martens-Seppelin har därtill ansvarat för att upprätthålla ett nätverk för den svenskspråkiga personalen inom morgon- och eftermiddagsverksamheten i kommuner och organisationer och erbjuda dem fortbildning, samarbete och utveckling. På det här sättet skapas och upprätthålls ett svenskspråkigt nätverk för en viktig yrkesgrupp som ansvarar för de yngre skolelevernas trygga vardag på svenska.

Genom sitt kunnande och tack vare sina nätverk har Monica inspirerat ordkonstlärare, kolleger och pedagoger inom alla utbildningsstadier att på olika sätt stärka det svenska språket i Finland.

Hela ordkonstskolan gratulerar Monica till utmärkelsen!

Maja Ottelin