Ordkonstelever

Kom med i en ordverkstad i höst!

19.08.2021 kl. 12:11
Hösten 2021 startar 47 ordkonstgrupper runtom i Åboland och Nyland samt tre ordkonstgrupper på distans som är öppna för unga med skrivintresse oberoende av hemort.

Fantasi, berättarglädje, kreativt skrivande, att utvecklas i sitt eget uttryck och konstnärliga skapande är hörnstenarna i verksamheten. Våra grupper för barn och unga samlas eftermiddagstid en gång i veckan i skolor, bibliotek och kulturrum på tio olika orter. Verksamheten följer en läroplan för grundläggande konstundervisning, men vi håller också övriga ordverkstäder, bland annat inom ramen för den nya Finlandsmodellen som ska garantera en avgiftsfri hobby för varje barn.

Nytt för i år är också premiumgrupper, en pilotverksamhet för att utveckla ordkonstskolans egen läroplan. I de här grupperna får ordkonstelever i åk 4-7 möjlighet att fördjupa sig i sina studier genom en längre termin och spännande specialkurser i kring dramatik, litterära klassiker och författarmöten. Läs mera här: https://ordkonst.fi/sv/start/article-142298-78392-premiumgrupper-kor-igang

Höstterminen börjar måndagen den 30.8.2021. Det finns fortfarande lediga platser till en del av grupperna.

Maja Ottelin