Statsunderstöd för ordkonstledarutbildning

07.05.2020 kl. 12:32
Det är första gången som statsbidrag beviljats för utbildningen.

Sydkusten har av Utbildningsstyrelsen beviljats statsunderstöd för en ordkonstledarutbildning, som genomförs hösten 2020 - våren 2021. Utbildningen, som planeras inledas i november, arrangeras i samarbete med KulturÖsterbotten och Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL). Det är första gången som utbildningen får statsunderstöd.

Sydkustens landskapsförbund har arrangerat ordkonstledarutbildning vartannat år sedan 2012 i samarbete med Borgå folkakademi. De senaste åren har Sydkustens ordkonstskola samarbetat med CLL, KulturÖsterbotten och Wawa-institutet i Jakobstad för att etablera ordkonstverksamhet även i Österbotten. Fortbildningar i ordkonst har arrangerats sedan 1994.

Ordkonstskolans certifikat för ordkonstlärare har sedan 2010 beviljats då vissa kriterier och fortbildningsdagar uppfylls.Totalt har ordkonstskolan certifierat 30 ordkonstlärare, av dem fem nya som fick sina certifikat i slutet av år 2019.

Den nu planerade utbildningen kommer att arrangeras i Helsingfors och Vasa. Det är första gången som Sydkusten beviljas statsunderstöd för att genomföra ordkonstledarutbildning. Statsunderstödet är 20 000 euro.

- Att erbjuda barn ordkonstverksamhet på svenska är oerhört viktigt med tanke på barnens språkliga utveckling, säger Sandra Bergqvist, ordförande för Sydkustens landskapsförbund. Statsunderstödet som nu beviljas för utbildningen av ledare för ordkonstverksamheten, ska ses som en erkänsla för det gedigna arbete som Sydkusten gjort för ordkonsten men också som ett bevis på att konstundervisning behöver utbildad personal.

Sydkustens ordkonstskola premierades ifjol med Hugo Bergroth-priset för sin inspirerande, mångsidiga och målmedvetna verksamhet. Årligen deltar 400 barn och unga i Sydkustens ordkonstskolas regelbundna undervisning i 10 kommuner. Därtill arrangeras olika former av ordkonstprojekt, -verkstäder och -klubbar för att väcka intresset för språket genom fantasi och lek.


Läs mer om ordkonstskolans verksamhet på www.ordkonst.fi


För mera uppgifter, vänligen kontakta:

Monica Martens-Seppelin, rektor för Sydkustens ordkonstskola tfn 050 330 8234, monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi

Christel Björkstrand, direktör, tfn 050 351 3038, christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi