65812.jpg

Nya ordkonstlärare utbildas i Österbotten

15.10.2018 kl. 12:13
14 blivande ordkonstledare fick i helgen en djupdykning i ordkonst i Jakobstad. Utbildningen är den första i sitt slag i Österbotten och ordkonstskolans lärare Iréne Poutanen och Maja Ottelin fick äran att inleda kurshelheten.

Ordkonsten har verkat i Åboland och Nyland i nära tjugo år och parallellt har ett puttrande intresse också funnits Österbotten. I takt med att ordkonsten blivit allt mera känd och etablerad på svenska i Åboland och Nyland har nu äntligen en utbildning tagit form. En tvåårig projektsatsning är i gång med totalt fyra helgkurser i Jakobstad och Vasa under läsåret 2018-2019 och en projektkoordinator som arbetar för att etablera ordkonsten i Jakobstadstrakten.

Projektkoordinatorn Ellen Strömberg jobbar sedan september med satsningen och kommer i höst att göra en inspirationsturné i skolorna i hela Jakobstadsnejden. Skolbesöken ska locka barn och unga med i de ordverkstäder som småningom kommer att startas upp. Tanken är också att på sikt få in ordkonst som ett nytt ämne i stadens repertoar av grundläggande konstundervisning för barn och unga vid sidan av musik, teater, dans och bildkonst som undervisas inom Jakobstadsnejdens musikinstitut och bildkonstskolan Balatako.

Att just Jakobstad är en bra knutpunkt för ordkonst i regionen har många skäl. På Campus Allegro mitt i staden utbildas dramapedagoger, bildkonstnärer och musiker – fram till i höst även barnträdgårdslärare – och campuset utgör ett nav för kultur, konst och utbildning. Grannorten Nykarleby har gjort sig känd som en författarbygd med produktiva författare ända tillbaka till Topelius dagar. Det finns också gott om samtida inspiratörer i barn- och ungdomslitteraturen: Ellen Strömbergs romandebut Jaga vatten kom ut tidigare i år och superpopulära barn- och ungdomsförfattaren Malin Klingenberg som bor i Jakobstad var en av ledarna på ordkonstkursens andra dag tillsammans med sin syster Hanna Klingenberg. Både Hanna och Malin hör till ordkonstpionjärerna på svenska men har hittills verkat som fria aktörer utan något etablerat nätverk uttryckligen kring ordkonst.

Under ett par dagar i Jakobstad mötte vi på ett storartat kreativt engagemang som bäddar för en verklig ordkonstvåg genom hela regionen. De blivande ordkonstledarna som deltog i helgens kurs kommer från olika delar av Österbotten och kan sprida ordkonsten vidare genom sin smittande iver. Nu hoppas vi att utbildningen ska knyta nya starka trådar kring hela Österbotten och bygga grunderna för ett kraftigt nät av ordkonst över hela Svenskfinland.

Mera info om ordkonstledarkursen i Jakobstad och Vasa

Utbildningen ordnas av Centret för livslångt lärande vid ÅA, nätverket KulturÖsterbotten och Jakobstadsnejdens musikinstitut.

Maja Ottelin