65103.jpg

Anmälan till ordverkstäder

31.08.2018 kl. 13:09
Ordverkstäderna på olika håll i södra Finland startade i början av september. Det går ännu att anmäla sig.

Ordverkstaden är en inspirerande plats där barn och unga får ge utlopp för sin skaparglädje och hitta sitt eget personliga uttryckssätt. I ordverkstaden skriver man, leker med ord, berättar muntligt, gör teaterpjäser, ritar serier, gör egna tidningar och böcker och ger utlopp för fantasins kraft på många olika roliga sätt.

Ordverkstäderna riktar sig till åk 1-9. Gruppen består av 8-12 barn eller unga som träffas en gång i veckan.

Här finns information om ordkonstskolans ordverkstäder.

Välkommen!

Iréne Poutanen