Grundläggande konstundervisning

 

Sydkustens ordkonstskola startade sin verksamhet hösten 2008 inom ramen för Borgå stads projekt Konststegen. Sydkustens ordkonstskola ger grundläggande konstundervisning som arrangeras utanför skolan för barn och unga i årskurs 1-9 och fortskrider målinriktat från nivå till nivå.

Sedan hösten 2015 ger vi grundläggande konstundervisning även i Sibbo kommun. 

Undervisningen följer en läroplan som baserar sig på de grunder som Utbildningsstyrelsen fastställt.  Verksamheten leds av certifierade ordkonstledare.