Grundläggande konstundervisning

i Sibbo: Söderkulla ordverkstad


Målgrupp: åk 3-6
Ledare: Lotta Sanhaie
Tid: tisdagar kl.15.00-16.30
Plats: Söderkulla bibliotek
Deltagaravgift: 75€/termin
Max 12 deltagare.

Vårterminen 2018 börjar vecka 3.

Anmäl dig här.

Sydkustens ordkonstskola erbjuder grundläggande konstundervisning i ordkonst i Sibbo sedan hösten 2015. Undervisningen arrangeras utanför skolan för barn och unga i årskurs 1-9 och fortskrider målinriktat från nivå till nivå. Undervisningen följer en läroplan som baserar sig på de grunder för Läroplanen som Utbildningsstyrelsen fastställt.