Grundläggande konstundervisning

i Sibbo: Nickby ordverkstad

 

Målgrupp: åk 3-6
Ledare: Malin Fagerström
Tid: torsdagar 14:30-16:00
Plats: Kyrkoby skola, Sibbo
Deltagaravgift: ingen
Deltagarantal: Max 12

Vårterminen 2018 börjar vecka 3.
Anmäl dig här


Sydkustens ordkonstskola erbjuder grundläggande konstundervisning i ordkonst i Sibbo sedan hösten 2015. Undervisningen arrangeras utanför skolan för barn och unga i årskurs 1-9 och fortskrider målinriktat från nivå till nivå. Undervisningen följer en läroplan som baserar sig på de grunder för Läroplanen som Utbildningsstyrelsen fastställt.