Ordverkstaden är en inspirerande plats där barn och unga får ge utlopp för sin skaparglädje och hitta sitt eget personliga uttryckssätt. I ordverkstaden skriver man, leker med ord, berättar muntligt, gör teaterpjäser, ritar serier, gör egna tidningar och böcker och ger utlopp för fantasins kraft på många olika roliga sätt. Gruppen består av en grupp på ca 8-12 barn eller unga som träffas en gång i veckan. Varmt välkommen med i ordkonstens fantasifulla värld!

Höstterminen: 3.9.2018 - (12 gånger)
Vårterminen: 14.1.2019 - (13 gånger)

Anmälningslänkarna för läsåret 2018-2019 hittar du nedan:

Anmäl dig till ordverkstäderna i Åboland
Anmäl dig till ordverkstäderna i Nyland

Broschyrer för de olika regionerna: