Ordverkstaden är en inspirerande plats där barn och unga får ge utlopp för sin skaparglädje och hitta sitt eget personliga uttryckssätt. I ordverkstaden skriver man, leker med ord, berättar muntligt, gör teaterpjäser, ritar serier, gör egna tidningar och böcker och ger utlopp för fantasins kraft på många olika roliga sätt.

Anmälningslänken hittas nedan:

Anmäl dig till ordverkstad 2017-2018

(Har du anmält dig på hösten är du anmäld hela läsåret.)Sydkustens ordkonstskola ordnar svenskspråkig ordkonstverksamhet i form av ordverkstäder för barn och unga runt om i södra Finland. Grupperna leds av en ordkonstledare och består av en grupp på ca 8-12 barn eller unga som träffas en gång i veckan. Varmt välkommen med i ordkonstens förtrollade värld!