Grundläggande konstundervisning
i Borgå


Målgrupp: åk 1-2
Ledare: Annica Kellgren
Tid: onsdagar kl.13:15-14:45   (12 gånger)
Plats: Sagorummet. Borgå stadsbibliotek, Prästgatan 20
Deltagarantal: Max 12

Målgrupp: åk 3-5
Ledare: Marit Björkbacka
Tid: onsdagar kl.15-16:30   (12 gånger)
Plats: Sagorummet. Borgå stadsbibliotek, Prästgatan 20
 

Deltagarantal: Max 12
Målgrupp: åk 6-9
Ledare: Marit Björkbacka
Tid: torsdagar kl.15-16:30  (12 gånger)
Plats: Sagorummet. Borgå stadsbibliotek, Prästgatan 20
Deltagarantal: Max 12

Vårterminen 2018 börjar vecka 3.

Anmäl dig här.


Sydkustens ordkonstskola startade sin verksamhet hösten 2008 inom ramen för Borgå stads projekt Konststegen. Sydkustens ordkonstskola ger grundläggande konstundervisning som arrangeras utanför skolan för barn och unga i årskurs 1-9 och fortskrider målinriktat från nivå till nivå. Undervisningen följer en läroplan som baserar sig på de grunder för Läroplanen som Utbildningsstyrelsen fastställt.

Sydkustens ordkonstskolas verksamhet är den del av Borgå stads projekt Konststegen. Verksamheten leds av certifierade ordkonstledare och hålls i centrala utrymmen i Borgå.