Den finlandssvenska läsambassadören

 

Jag heter Katarina von Numers-Ekman och är modersmålslärare och barnboksförfattare. Fr.o.m. augusti 2014 jobbar jag på Sydkustens landskapsförbund som finlandssvensk läsambassadör. Det betyder att jag främjar läsandet bland barn och unga i Svenskfinland bl.a. genom att bygga upp en webbplats om läsning, skapa nätverk, ordna fortbildning och skapa läsprojekt i skolorna. Jag samarbetar med Sydkustens ordkonstskola och jobbar tillsammans med ordkonstledarna för att så många barn och unga som möjligt ska få upp ögonen för hur spännande och roligt det är att läsa, skriva, dramatisera, fantisera, berätta och fabulera.

Läsambassadörens officiella webbsida.