ORDKONST

Vår fantasi kan växa i ett ordbo!
Dess glädje är vad alla barn behöver.
Ett skeppsbrott hotar, men en klok manöver
gör sagotältet till ”man över bord”-bo!

I nästa hörn kan en hel rövarhord bo,
men sagans dofter väcker mer än söver,
så att vi drömmer om en äng med klöver
där indiska fakiren kan bli nordbo.

Med kunskap färgar vi den röda tråden,
vi hittar kött och blod i troll och älva,
berättelsen kan bli ett dramas handling.

Vårt språk, vår värld får genomgå förvandling,
och hemligheter hittar vi i koden,
men när vi läser, formar vi oss själva.
            EVANDER

Skriven efter ordkonstkursen
Läsglädje och berättande i Åbo 27.3

Fortbildning

Varje år ordnar Sydkusten ledarutbildning och fördjupade kurser med fokus på fantasi, berättande och ordlek med inspirerande föreläsare. Till dessa är alla som är intresserade av kreativt skapande med ord med barn och unga välkomna!

Kurser hösten 2016 - våren 2017
Utbildning i ordkonstledarskap
Utbildningen består av fyra fristående kortkurser. Man kan välja att gå alla eller endast en del av kurserna. Efter genomförd utbildning ges ett intyg. Om man kombinerar minst två moduler av utbildningen med praktik i ordkonstgrupp har man möjlighet att bli certifierad ordkonstledare vid Sydkustens ordkonstskola. Utbildningen sker i Borgå och Helsingfors.